Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych

Wolnostojące

Konstrukcja W-V2G1
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie dwóch
rzędów paneli w układzie wertykalnym


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium,
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty o IL<0


Warianty montażowe konstrukcji


– konstrukcja W-V2K1- słup podporowy kotwiony do fundamentu
betonowego
– konstrukcja W-V2B1- słup podporowy zalewany betonem
min. B20 w wykonanym otworze w gruncie
– na zamówienie słup podporowy wkręcany w grunt

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu wertykalnego paneli PV

Konstrukcja W-H3G1
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie trzech
rzędów paneli w układzie horyzontalnym


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063 lub EN AW-6005A),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty o IL<0


Warianty montażowe konstrukcji


– konstrukcja W-H3K1 – słup podporowy kotwiony do fundamentu
betonowego
– konstrukcja W-H3B1- słup podporowy zalewany betonem
min. B20 w wykonanym otworze w gruncie
– na zamówienie słup podporowy wkręcany w grunt

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego paneli PV

Konstrukcja W-H4G2
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie czterech
rzędów paneli w układzie horyzontalnym


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063 lub EN AW-6005A),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty


Warianty montażowe konstrukcji


– konstrukcja W-H4K2 – słupy podporowe kotwione do fundamentu
betonowego
– konstrukcja W-H4B2- słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
– na zamówienie słup podporowy wkręcany w grunt

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego paneli PV

Konstrukcja W-H5G2
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie czterech
rzędów paneli w układzie horyzontalnym


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063 lub EN AW-6005A),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty


Warianty montażowe konstrukcji


– konstrukcja W-H54K2 – słupy podporowe kotwione do fundamentu
betonowego
– konstrukcja W-H5B2- słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
– na zamówienie słup podporowy wkręcany w grunt

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego paneli PV

Konstrukcja W-V2G2
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie dwóch
rzędów paneli w układzie wertykalnym


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty


Warianty montażowe konstrukcji


– konstrukcja W-V2K2 – słupy podporowe kotwione do fundamentu
betonowego
– konstrukcja W-V2B2- słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
– na zamówienie słup podporowy wkręcany w grunt

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu wertykalnego paneli PV

Dach Skośny

Konstrukcja DS-V1N
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego (DS-H1N) i wertykalnego (DS-V1N) paneli PV. (krokwie w rozstawie co 0,8 m, kotwienie co 1,60 m)

Konstrukcja DS-H1E
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie horyzontalnym na dachu skośnym
(maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).


 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego paneli PV (montaż w każdą kolejną krokiew)

Konstrukcja DS-V2N
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu skośnym
(maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).


 Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego (DS-H2N) i wertykalnego (DS-V2N) paneli PV

Konstrukcja DS-V4N
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).


 Opis techniczny:
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu wertykalnego (DS-V4N) i horyzontalnego (DS-H4N)

Konstrukcja DS-V5N
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).


 Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego (DS-H5N) i wertykalnego (DS-V5N) paneli PV (montaż w każdą kolejną krokiew)

Konstrukcja DS-V6aN
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).


 Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego (DS-H5N) i wertykalnego (DS-V5N) paneli PV (montaż w każdą kolejną krokiew)

Konstrukcja DS-V6bN
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym (maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).


 Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu wertykalnego paneli PV

Dach Płaski

Konstrukcja DP-DNHBE
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
paneli montowanych w układzie horyzontalnym pod kątem 5, 10,
15 i 20° (maksymalne obciążenie modułu wynosi 244 kg/m²).


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

System DP-DNHBE umożliwia montaż paneli bez naruszania
poszycia dachu dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami
betonowymi (należy zastosować bloczki wykonane z betonu B20,
oraz zabezpieczyć je przed nasiąkaniem wodą opadową).
Montaż paneli możliwy jest pod kątem 5, 10, 15 i 20°. System ten
umożliwia tworzenie konstrukcji typu wschód – zachód.
Z punktu widzenia stabilności konstrukcji balastowych, najkorzystniej
jest stosować segmenty konstrukcji w układzie min. 3×3 panele
(9 paneli)

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego paneli PV

Konstrukcja DP-MHKN
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 5, 10,15 i 20°.
(maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

System DP-MHKN umożliwia montaż na dachu pokrytym m. in. blachą
warstwową o niskiej nośności. Obciążenie przenoszone jest przez
konstrukcję dachu znajdującą się pod stopami konstrukcji pod
panele PV. System ten pozwala na montaż paneli pod kątem
5, 10,15 i 20°.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego paneli PV

Konstrukcja DP-MHKE
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 5, 10,15 i 20°.
(maksymalne obciążenie modułu wynosi 550 kg/m²).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal S235 i S355 w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja kotwiona przebadana pod kątem wytrzymałościowym..


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu horyzontalnego paneli PV

Konstrukcja DP-DTVKN
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 30° w trzeciej strefie
śniegowej i w trzeciej strefie wiatrowej


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja DP-DTVKN umożliwia montaż paneli pod kątem
25, 30 i 35°. Wariantem tej konstrukcji jest konstrukcja z montażem
paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 25, 30 i 35°.
Konstrukcja może być kotwiona bezpośrednio do dachu bądź
do płyt betonowych stanowiących balast konstrukcji.

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu wertykalnego paneli PV

Konstrukcja DP-DTVBN
Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 35°w trzeciej strefie
śniegowej i w trzeciej strefie wiatrowej


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

Konstrukcja DP-DTVBN umożliwia montaż paneli pod kątem
25, 30 i 35°. Wariantem tej konstrukcji jest konstrukcja z montażem
paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 25, 30 i 35°.
Konstrukcja ta umożliwia montaż paneli bez naruszenia poszycia
dachu dzięki obciążeniu bloczkami betonowymi (należy zastosować
bloczki wykonane z betonu B20, oraz zabezpieczyć bloczki przed
nasiąkaniem wodą opadową). Konstrukcja opcjonalnie może być
kotwiona do dachu

Zestawienie elementów konstrukcji dla układu wertykalnego paneli PV