Certyfikaty - Wsparcie techniczne - BAKS

Certyfikaty

Certyfikaty ogólne

Certyfikaty i raporty z badań tras o odporności sejsmicznej

Raporty z badań E-30, E-90

1. DMT-31-13 z 28.07.2004- EUPEN. TELE-FONIKA
2. DMT-31-15 z 31.08.2005 -EUPEN. TELE-FONIKA
3. DMT-31-20 z 21.04.2006 – FACAB
4. FIRES-FR-054-06-AUNE2 z 23.06.2006 – BITNER
5. DMT-31-22 z 31.07.2006 – FACAB
6. FIRES-FR-109-06-AUNE2 z 09.10.2006 – BITNER
7. DMT-31-24 z 30.11.2006 – DÄTWYLER
8. DMT-31-25 z 30.11.2006 – DÄTWYLER
9. DMT-31-27 z 30.11.2006 – DÄTWYLER
10. FIRES-FR-160-06-AUNE2 z 08.12.2006 – TECHNOKABEL
11. DMT-31-29 z 31.01.2007 – STUDER
12. DMT-31-30 z 31.01.2007 – STUDER
13. FIRES-FR-040-07-AUNE z 19.03.2007 – TECHNOKABEL
14. FIRES-FR-086-07-AUNE z 19.06.2007 – BITNER
15. FIRES-FR-102-07-AUNE z 12.07.2007 – TECHNOKABEL
16. FIRES-FR-129-07-AUNE z 03.08.2007 – BITNER
17. DMT-31-34 z 22.08.2007 – STUDER
18. FIRES-FR-162-07-AUNE2 z 20.09.2007 – BITNER
19. FIRES-FR-202-07-AUNE2 z 22.11.2007 – BITNER
20. ITB-LP-1369 z 18.12.2007 – DÄTWYLER
21. FIRES-FR-234-07-AUNE2 z 07.01.2008 – BITNER
22. FIRES-FR-235-07-AUNE2 z 14.01.2008 – TECHNOKABEL
23. FIRES-FR-012-08-AUNE z 07.02.2008 – TECHNOKABEL
24. FIRES-JR-024-08-NURE3 z 31.03.2008 – TECHNOKABEL
25. FIRES-FR-061-08-AUNE2 z 27.05.2008 – DÄTWYLER
26. FIRES-FR-063-08-AUNE2 z 27.05.2008 – ELKOND
27. FIRES-FR-151-08-AUNE2 z 27.08.2008 – TECHNOKABEL
28. FIRES-FR-198-08-AUNE2 z 29.10.2008 – TECHNOKABEL
29. FIRES-FR-257-08-AUNS2 z 17.12.2008 – PRAKAB
30. FIRES-FR-256-08-AUNE z 19.12.2008 – BITNER
31. FIRES-FR-004-09-AUNE3 z 25.02.2009 – TECHNOKABEL
32. FIRES-FR-057-09-AUNE4 z 09.06.2009 – TECHNOKABEL
33. FIRES-FR-094-09-AUNE z 17.07.2009 – TECHNOKABEL
34. DMT-DO-31-43 z 30.10.2009 – NEXANS
35. DMT-DO-31-44 z 30.10.2009 – NEXANS
36. P-1008 DMT DO z 01.11.2009 – DMT
37. FIRES-FR-201-09-AUNE2 z 20.01.2010 – TELE-FONIKA
38. FIRES-FR-090-10-AUNE2 z 23.06.2010 – BITNER
39. DMT-DO-31-49 z 30.06.2010 – EUPEN
40. FIRES-FR-121-10-AUNE2 z 30.07.2010 – TECHNOKABEL
41. FIRES-FR-171-10-AUNE2 z 22.10.2010 – BITNER
42 DMT-DO-31-50 z 25.10.2010 -EUPEN
43. DMT-DO-31-51 z 09.12.2010 – TELE-FONIKA
44. DMT-DO-31-52 z 20.12.2010 – TELE-FONIKA
45. P-1009 DMT DO z 18.01.2011
46. FIRES-FR-044-11-AUNE2 z 20.05.2011 – BITNER
47. FIRES-FR-086-11-AUNE2 z 21.05.2011 – TECHNOKABEL
48. FIRES-FR-126-11-AUNE2 z 27.06.2011 – TELE-FONIKA
49. FIRES-FR-196-11-AUNE2 z 26.10.2011 – TELE-FONIKA
50. FIRES-FR-266-11-AUNE2 z 23.02.2012 – TECHNOKABEL
51. FIRES-FR-020-12-AUNE2 z 29.02.2012 – TECHNOKABEL
52. FIRES-FR-102-12-AUNE3 z 18.05.2012 – MADEX
53. FIRES-FR-135-12-AUNE2. z 21.07.2012 (W2) – TECHNOKABEL
54. FIRES-FR-217-12-AUNE2 z 27.09.2012 – KABTEK
55. FIRES-FR-245-12-AUNE2 z 14.12.2012 – MADEX
56. FIRES-FR-005-13-AUNE2 – TELE-FONIKA
57. DMT-31-55 – BITNER
58. FIRES-FR-030-13-AUNE2 – BITNER
59. FIRES-FR-060-13-AUNE2 – BITNER
60. FIRES-FR-079-13-AUNE2 – TECHNOKABEL
61. FIRES-FR-108-13-AUNE3 – NKT
62. DMT 31-58 – BITNER
63. FIRES-FR-160-13-AUNE2 – TECHNOKABEL
64. FIRES-FR-183-13-AUNE2 – TELE-FONIKA
65. FIRES-FR-204-13-AUNE3 – TECHNOKABEL
66. FIRES-FR-224-13-AUNE4 – NKT
67. DMT-31-53 – DÄTWYLER
68. FIRES-FR-016-14-AUNE – TELE-FONIKA
69. FIRES-FR-049-14-AUNE2 – TECHNOKABEL
70. DMT-31-59 z 25.04.2014 – DÄTWYLER
71. FIRES-FR-066-14-AUNE2 – BITNER
72. FIRES-FR-098-14-AUNE2 – PRAKAB & NKT

73. FIRES-FR-016-14-AUNE 30.01.2014 – TELE-FONIKA
74. FIRES-FR-049-14-AUNE2 04.04.2014 – TECHNOKABEL
75. DMT-31-59 z 25.04.2014 – DÄTWYLER
76. DMT 31-61 20.05.2014 – STUDER
77. FIRES-FR-066-14-AUNE2 23.05.2014 – BITNER
78. FIRES-FR-098-14-AUNE2 27.05.2014 – PRAKAB & NKT
79. FIRES-FR-129-14-AUNE2 17.07.2014 – BITNER
80. DMT 31-70 04.08.2014 – STUDER
81. FIRES-FR-143-14-AUNE3 23.05.2014 – BITNER
82. FIRES-FR-156-14-AUNE2 27.05.2014 – PRAKAB & NKT
83. FIRES-FR-174-14-AUNE2 21.11.2014 – TECHNOKABEL
84. FIRES-FR-243-14-AUNE2 26.01.2015 – TECHNOKABEL
85. FIRES-FR-225-14-AUNE2 22.12.2014 – ELKOND
86. MPA 3593_674_14 21.07.2014 – DÄTWYLER
87. FIRES-FR-010-15-AUNE2 06.03.2015 – TELE-FONIKA
88. FIRES-FR-015-15-AUNE2 09.03.2015 – DÄTWYLER
89. FIRES-FR-031-15-AUNE2 07.04.2015 – TECHNOKABEL
90. FIRES-FR-035-15-AUNE2 10.04.2015 – ELPAR
91. FIRES-FR-062-15-AUNE2 26.05.2015 – BITNER
92. FIRES-FR-112-15-AUNE2 01.07.2015 – TECHNOKABEL
93. FIRES-FR-234-07-AUNE2 07.01.2008 – BITNER
94. FIRES-FR-235-07-AUNE2 14.01.2008 – TECHNOKABEL
95. FIRES-FR-061-08-AUNE2 27.05.2008 – DÄTWYLER
96. FIRES-FR-063-08-AUNE2 27.05.2008 – ELKOND
97. FIRES-FR-151-08-AUNE2 27.08.2008 – TECHNOKABEL
98. FIRES-FR-198-08-AUNE2 29.10.2008 – TECHNOKABEL
99. FIRES-FR-256-08-AUNE 19.12.2008 – BITNER
100. FIRES-FR-257-08-AUNS2 17.12.2008 – PRAKAB
101. FIRES-FR-004-09-AUNE3 25.02.2009 – TECHNOKABEL
102. FIRES-FR-057-09-AUNE4 09.06.2009 – TECHNOKABEL
103. FIRES-FR-094-09-AUNE 17.07.2009 – TECHNOKABEL
104. FIRES-FR-201-09-AUNE2 20.01.2010 – TELE-FONIKA
105. FIRES-FR-150-15-AUNE3 08.09.2015 – TECHNOKABEL
106. FIRES-FR-202-15-AUNE2 12.01.2016  – TELE-FONIKA
107. FIRES-FR-018-16-AUNE3 26.04.2016 – TECHNOKABEL
108. FIRES-FR-029-16-AUNE3 29.04.2016 – BITNER
109. DMT-DO-31-75 01.03.2016 – DÄTWYLER
110. DMT 31-82 30.05.2016 – DÄTWYLER
111. FIRES-FR-054-06-AUNE2 23.06.2006 – BITNER
112.FIRES-FR-064-06-AUNE2 – BITNER
113. FIRES-FR-109-06-AUNE2 09.10.2006 – BITNER
114. FIRES-FR-160-06-AUNE2 – TECHNOKABEL
115. FIRES-FR-030-07-AUNE2 – BITNER
116. FIRES-FR-040-07-AUNE – TECHNOKABEL
117. FIRES-FR-086-07-AUNE – BITENR
118. FIRES-FR-102-07-AUNE – TECHNOKABEL
119. FIRES-FR-129-07-AUNE – BITNER
120. FIRES-FR-162-07-AUNE2 – BITNER
121. FIRES-FR-202-07-AUNE2 z 22.11.2007 – BITNER
122. FIRES-FR-012-08-AUNE – TECHNOKABEL
123. FIRES-FR-126-11-AUNE2 -TELE-FONIKA
124. FIRES-FR-077-16-AUNE2 30.05.2016 – TECHNOKABEL
125. DMT P-1022 z 17.05.2017- Datwyler i Leoni-Studer.
126. FIRES-CR-019-17-AUPE3 16.02.2017 – TECHNOKABEL
127. FIRES-CR-050-17-AUPE3 28.04.2017 – TECHNOKABEL
128. FIRES-CR-226-16-AUPE3 09.12.2016 – TECHNOKABEL
129. FIRES-JR-009-17-NURE2 03.03.2017 – Bitner
130. FIRES-JR-068-17-NURE2 05.06.2017 – TELE-FONIKA