Aktualizacja Kalkulatora Konstrukcji
Fotowoltaicznych

Zapraszamy do pobrania zaktualizowanego kalkulatora konstrukcji fotowoltaicznych
Link do pobrania: <a href=”https://www.baks.com.pl/wp-content/uploads/2015/08/Kalkulator-PV-BAKS-23.03.2023-PL.xlsx”>POBIERZ </a>