Środki z Unii Europejskiej

Projekt 1

“Nowoczesne linie do wzdłużnego i poprzecznego rozcinania blach w firmie BAKS”.

Projekt 2

“Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa BAKS poprzez rozbudowę bazy sprzętowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO-WKP.

Projekt 3

“Innowacja technologiczna i produktowa w firmie BAKS” współfinansowany w ramach programu POIG 4.4.

Projekt 4

“Automatyzacja produkcji i logistyki magazynowej w BAKS” współfinansowany w ramach programu POIG 4.4.

Projekt 5

“Nowe rozwiązania technologiczne w produkcji innowacyjnych drabin i ceowników BAKS” współfinansowany w ramach programu POIG 4.4.

Projekt 6

“Innowacja produktowa dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii w BAKS” współfinansowana w ramach programu POIG 4.4.