Badania i rozwój


Stawiając sobie wysokie wymagania, nieustannie staramy się tworzyć rozwiązania, które wyprzedzają oczekiwania naszych klientów.

Rozwój produktów

Analiza potrzeb i uwag klientów powoduje ciągłą pracę nad nowymi produktami i ulepszaniem istniejących. W oparciu o zintegrowane środowisko CAD nasi inżynierowie nieustannie tworzą i testują nowe rozwiązania. Zachowanie modeli (obciążalność, odkształcenia, naprężenia) weryfikowane jest przy pomocy symulacji numerycznych. Najlepsze projekty – przed wdrożeniem do seryjnej produkcji –  realizowane są w postaci fizycznych prototypów i badane w rzeczywistych warunkach.

Badania E-90

Nasze rozwiązania przeznaczone dla instalacji elektrycznych zasilających i sterujących urządzeniami ochrony przeciwpożarowej podlegają rygorystycznym badaniom w akredytowanych instytutach. Certyfikowane produkty i systemy BAKS gwarantują ciągłość pracy podczas pożaru, zapewniając bezpieczeństwo ludzi i budynków.

Certyfikaty E-90

Certyfikacja produktów

Regularnie potwierdzamy zgodność produktów BAKS z obowiązującymi normami jakościowymi i prawnymi. Rezultatem wysokich standardów wewnętrznych, którym podlegają nasze rozwiązania, są uzyskane wszelkie wymagane prawnie certyfikaty krajowe i międzynarodowe.

Certyfikaty