Zalety systemów tras kablowych

Koryta kablowe wykonane z ocynkowanej lub nierdzewnej blachy stalowej dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej, dobrej ochronie
kabli przed uszkodzeniami i dobremu odprowadzaniu ciepła, są uniwersalnym produktem do prowadzenia tras kablowych w wielu obiektach
budowlanych:
• Budownictwo mieszkaniowe typu bloki, segmenty
• Garaże podziemne
• Galerie i centra handlowe – dzięki możliwości polakierowania koryt na dowolny kolor instalacja dobrze komponuje się z wystrojem
wnętrza, zastosowanie koryt pełnych doskonale maskuje kable
• Pomieszczenia biurowe
• Kina, teatry
• Lotniska
• Stacje i tunele metra
• Stadiony sportowe i hale widowiskowe

1. Korytka zatrzaskowe KLIK typu KF z nowym systemem kształtek zatrzaskowych (kolanka, łuki, trójniki, czwórniki, redukcje) – innowacyjne
zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż trasy kablowej – bardzo
duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch koryt lub koryta z kształtką trwa kilka sekund; system koryt
zatrzaskowych KF w 90% można zmontować bezśrubowo.

2. Łączniki zatrzaskowe typu LUFJ o różnych długościach (100-600 mm) służące do przedłużenia ciągu trasy kablowej KLIK.

3. Specjalnie zaprojektowane łączniki LUPFJ do połączenia systemu zatrzaskowego KLIK z systemem śrubowym i na odwrót.

4. Korytka typu KGR z blachy o grubości 0,5 mm oferowane w super cenie. Dzięki przetłoczniom otworów w dnie oraz wzmocnieniom
burt uzyskaliśmy podwyższenie parametrów wytrzymałościowych o około 30%. Korytka KGR można stosować w lekkich i średnio
obciążonych trasach kablowych. Posiadają one wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.

5. Nowe korytka typu KGD z blachy o grubości 1,2 mm przenoszą duże obciążenia przy rozstawie podpór nawet do 3 m.

6. Standardowa produkcja koryt typu KGR (gr. blachy 0,5 mm), KGL (0,7 mm) i KFL (0,7 mm) również w odcinkach 2 metrowych,
co znacznie zmniejsza koszty transportu w porównaniu z odcinkami 3 m.

7. Gęsta perforacja zapewniająca efektywną wymianę termiczną – bezpieczna eksploatacja kabli.

8. Specjalnie zaprojektowana perforacja na całej powierzchni korytek zapewnia montaż wsporników, kształtek oraz wszystkich elementów
systemu bez wiercenia. Zapewnia to szybkość w montażu koryt do wysięgników, możliwość montażu bez wiercenia elementów
instalacji takich jak puszki, czujniki, kamery, małe szafki elektryczne.

9. Korytka typu KG, KC, KB łączą się przez wsuwanie się jedno w drugie bez użycia łączników – oszczędność na czasie montażu oraz
oszczędność materiałowa (łączniki, blachy łącznikowe).

10. Nowe łączniki z gęstą perforacją i przegięciem omijającym przetłoczenie służące do połączenia dociętych korytek, pasują
do wszystkich korytek BAKS i umożliwiają rozsunięcie koryt na połączeniu bez widocznej szczeliny.

11. Dodatkowe przetłoczenia w dnie koryt KG zwiększające o 20% wytrzymałość oraz zabezpieczające przewody przed uszkodzeniem
podczas układania i przeciągania – zapewnia to bezpieczeństwo dla kabli, obniżenie kosztów i estetykę trasy kablowej.

12. Nowe uniwersalne trójniki nakładane z góry lub z dołu umożliwiają wykonanie pionowego odejścia o dowolnej szerokości.

13. Zmodernizowane kształtki (obejścia poziome i pionowe, łuki pionowe, trójniki redukcyjne symetryczne) – dodane zostały wbudowane
łączniki, dzięki którym, połączenie z korytkiem nie wymaga dodatkowych łączników, co znacznie skraca czas montażu.

14. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek KF KLIK, KG, KC, KA, KB i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona
certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007.

15. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru drabiny na podstawie obciążenia i wypełnienia.

16. BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia
materiałowego zawierającego wszystkie niezbędne elementy do montażu zaprojektowanej trasy kablowej.

17. Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN
10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 μm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 μm),
stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, stal cynkowana płatkowo wg
PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304,
304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania
w każdym środowisku.

18. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest
wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

19. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

20. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

21. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje
wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają
możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

22. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować
zamówienia klientów w terminach ekspresowych.

23. Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12
oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 i SIA 261 (odporność na wstrząsy sejsmiczne).

24. Firma BAKS od ponad 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych; duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych i konstrukcji wsporczych.

25. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier, jako wsparcie techniczne.

26. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS lub
u Klienta w dogodnym terminie.

27. Posiadamy referencje u klientów wielu zrealizowanych inwestycji w Europie Zachodniej.

28. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery.

29. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KF, KG, KC, KA, KB:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające
spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
• Deklaracja zgodności CE
• Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany
w szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa.

ZALETY SYSTEMU KORYT SIATKOWYCH
Korytka siatkowe znajdują zastosowanie:
• w obiektach przemysłu spożywczego (mleczarnie, ubojnie, fabryki czekolady itp.) – dzięki małej powierzchni, na której może osiadać
kurz, znacznie łatwiej jest zachować czystość i higienę, koryta w wykonaniu nierdzewnym mogą być również myte środkami
chemicznymi, często w tego typu obiektach koryta siatkowe mocowanie są pionowo (dnem do ściany) – wytrzymałość mechaniczna
w takim położeniu jest tu porównywalna z klasycznym montażem
• w obiektach, w których trasy kablowe wymagają wielu zmian kierunków prowadzenia w pionie i poziomie – dzięki możliwości
tworzenia elementów kształtowych poprzez wycinanie i przeginanie drutów instalacja staje się o wiele bardziej ekonomiczna
i łatwiejsza w montażu
• w serwerowniach, które wymagają prowadzenie bardzo dużej ilości kabli na małej przestrzeni, dodatkowo koryta siatkowe zapewniają
bardzo dobre odprowadzanie ciepła od kabli

1. Korytka zatrzaskowe typu KDSZ – innowacyjne zatrzaskowe połączenie dwóch koryt lub koryta z kształtkami (kolanka, trójniki,
czwórniki) bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż trasy kablowej – bardzo duża oszczędność czasu
montażu trasy kablowej, połączenie dwóch koryt trwa kilka sekund; system siatkowych koryt zatrzaskowych KDSZ w 90% można
zmontować bezśrubowo.

2. Nowe łączniki zatrzaskowe KLIK typu L1KDSZ i L2KDSZ o różnych długościach (100-500 mm) umożliwiające połączenie koryta
zatrzaskowego z korytem skręcanym śrubowo i na odwrót oraz umożliwiające bezśrubowe przedłużenie ciągu trasy kablowej.

3. Sfazowane końce drutów chronią przed skaleczeniem podczas montażu oraz chronią izolację kabli przed uszkodzeniem – bezpieczeństwo
montażystów oraz instalacji.

4. Nowe łączniki zatrzaskowe z nacięciem zabezpieczającym przed rozpięciem umożliwiające zatrzaskowe łączenie koryt bez użycia
śrub nawet po ich przecięciu w dowolnym miejscu.

5. Nowe łączniki zatrzaskowe dedykowane do korytek 35H35 oraz 50H35.

6. Szereg wysięgników i wsporników typu: WWSS, WWKS, WZKS, WZDS, WFMLS, WFMCS, WFLS, WFCS, WSKS oraz akcesoriów
montażowych niewymagających użycia do montażu połączeń skręcanych – kilkukrotnie zmniejszony czas montażu koryt
siatkowych, zminimalizowana ilość potrzebnych narzędzi (montaż korytka siatkowego do wysięgnika tylko za pomocą śrubokręta).

7. Możliwość tworzenia elementów kształtowych poprzez wycinanie i formowanie drutów oraz alternatywnie możliwość wyboru gotowych
kształtek siatkowych lub blaszanych – zapewnienie minimalnych promieni gięcia kabli, fachowość i estetyka wykonania trasy
kablowej.

8. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 35 mm do 110 mm, szerokość od 35 mm do 600 mm – możliwości dobrania optymalnego
korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej.

9. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów koryt siatkowych: KDS, KDSZ, KSG, KWDS, KGS, KCS i wszystkich wymiarów
koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN
61537:2007, EN 61537:2007.

10. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru drabiny na podstawie obciążenia i wypełnienia.

11. BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia
materiałowego zawierającego wszystkie niezbędne elementy do montażu zaprojektowanej trasy kablowej.

12. Możliwość wykonania koryt siatkowych w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana elektrolitycznie (galwanicznie)
wg PN-EN ISO 2081:2011, stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 μm), stal
z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, stal cynkowana płatkowo wg PN-EN
ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L,
316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym
środowisku.

13. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt siatkowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona
jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

14. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

15. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

16. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych korytek siatkowych a nawet całych systemów kompletnych w kształtki
i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego
koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby
klienta.

17. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować
zamówienia klientów w terminach ekspresowych.

18. Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12
oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 i SIA 261 (odporność na wstrząsy sejsmiczne).

19. Firma BAKS od ponad 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych; duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych i konstrukcji wsporczych.

20. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier, jako wsparcie techniczne.

21. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS
lub u Klienta w dogodnym terminie.

22. Posiadamy referencje z wielu inwestycji zrealizowanych w Europie Zachodniej.

23. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery.

24. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KDS, KDSZ, KSG, KWDS, KGS, KCS:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające
spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
• Deklaracja zgodności CE

Trasy samonośne znajdują zastosowanie w obiektach (zazwyczaj w halach), gdzie jedynym z możliwych sposobów podwieszenia
konstrukcja stalowa hali o rozstawie powyżej 6 metrów. Zastosowanie znajdują głównie w:
• Halach produkcyjnych
• Przemyśle ciężkim

1. Duże odległości między podporami – nawet do 12 m oraz duże dopuszczalne obciążenia (dzięki specjalnym profilom burt) – przy
podporach co 12 m obciążenie kablami do 50 kg/m – dzięki takim parametrom możemy zamontować trasę kablową na każdym
obiekcie budowlanym – hale o rozpiętości konstrukcji nośnej 6, 8, 10 m.

2. Możliwość produkcji koryt i drabin samonośnych w odcinkach do 12 m długości – zmniejsza to ilość połączeń odcinków prostych.

3. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające
dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz
ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

4. Duże promienie kształtek R=500mm – możliwość prowadzenia nawet najgrubszych kabli.

5. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 100mm do 200mm, szerokość od 100 mm do 600 mm, grubość blachy od 1,5 mm
do 3,0 mm – możliwości dobrania optymalnego koryta lub drabiny do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny
trasy kablowej.

6. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów koryt i drabin samonośnych: KSP, KSC, KST, DSP, DSC, DST i wszystkich
wymiarów potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN
61537:2007, EN 61537:2007.

7. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru drabiny na podstawie obciążenia i wypełnienia.

8. BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia
materiałowego zawierającego wszystkie niezbędne elementy do montażu zaprojektowanej trasy kablowej.

9. Możliwość wykonania koryt i drabin samonośnych w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira
wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 μm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011
(do 100 μm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, stal ocynkowana,
lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej
gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

10. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt i drabin samonośnych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona
jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

11. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku
.
12. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

13. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt i drabin a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje
wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru
nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta.

14. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować
zamówienia klientów w terminach ekspresowych.

15. Firma BAKS od ponad 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych; duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych i konstrukcji wsporczych.

16. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne.

17. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS lub
u Klienta w dogodnym terminie.

18. Posiadamy referencje z wielu inwestycji zrealizowanych w Europie Zachodniej.

19. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery.

20. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia koryt i drabin samonośnych: KSP, KSC, KST, DSP, DSC, DST:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
• Deklaracja zgodności CE

System koryt kablowych standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową, zaprojektowany przede wszystkim do zastosowań
zewnętrznych, gdzie trasa kablowa narażona jest na oddziaływanie warunków atmosferycznych takich jak opady, obciążenie śniegiem
i wiatrem. System znajduje również zastosowanie w obiektach zadaszonych lub poddanych oddziaływaniu agresywnego środowiska
korozyjnego np. elektrownie, zakłady termicznej obróbki odpadów, sortownie odpadów, rafinerie, huty, stocznie i inne obiekty przemysłu
ciężkiego. Dzięki powłoce cynku ogniowego naniesionego metodą zanurzeniową, koryta wykazują bardzo wysoką odporność korozyjną.

1. Możliwość uzyskania grubości powłoki cynkowej do 100 μm – gwarancja długiego czasu użytkowania nawet w najtrudniejszych
warunkach.

2. System pełny (bez perforacji) – zapewnia to ochronę kabli przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Otwory odwadniające w dnie, które eliminują efekt zbierania się wody deszczowej wewnątrz koryt.

4. System wykonany z grubej blachy (1,5 lub 2,0 mm) – duża wytrzymałość mechaniczna np. na wiatr, śnieg, grad, nadepnięcia.

5. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające
dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu oraz estetykę wykonania trasy
kablowej.

6. Nowy wsuwany wkład, umożliwiający mocowanie kabli w pionowych odcinkach koryt zewnętrznych.

7. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek systemu zewnętrznego ciężkiego KZ, KZL, KZW, KZLW i wszystkich
wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN
61537:2007, EN 61537:2007.

8. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 50 mm do 200 mm, szerokość od 50 mm do 600 mm, grubość blachy od 1,5 mm
do 2,0 mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy
kablowej.

9. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia.

10. BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia
materiałowego ‘co do śrubki’.

11. Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN
10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 μm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 μm),
cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011, stal
ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy
miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

12. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest
wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

13. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

14. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów
gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje
spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami.

15. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje
wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają
możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

16. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

17. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KZ, KZL, KZW, KZLW:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
• Deklaracja zgodności CE

System przeznaczony do prowadzenia instalacji w parkach maszynowych na halach produkcyjnych w miejscach np. odsuniętych
od ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych. System umożliwia doprowadzenie przewodów w sposób zapewniający mechaniczną
ochronę kabli. Dzięki zastosowaniu pokryw uchylnych istnieje możliwość rewizji okablowania, co jest szczególnie przydatne
w przypadku konieczności szybkiego usunięcia awarii maszyn lub rozbudowy instalacji o dodatkowe obwody.

1. Grubość blachy 1,5 mm i 2,0 mm powoduje, że system odporny jest na uszkodzenia mechaniczne i może być montowany na powierzchni
posadzki.

2. Dodatkowe podpory pokryw eliminują ugięcie podczas chodzenia po korytach.

3. Niewielki rozmiar kształtek ułatwia prowadzenie trasy w niewielkich przestrzeniach między maszynami.

4. System stworzony na podstawie własnego doświadczenia przy doprowadzaniu kabli do maszyn produkcyjnych.

5. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające
dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej
oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

6. Pokrywy korytek do zasilania maszyn mogą posiadać zawiasy i zamki, dzięki którym szybko i łatwo można dostać się do kabli oraz
zabezpieczyć pokrywę przed niepożądanym otwarciem.

7. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 50 mm do 200 mm, szerokość od 50mm do 600mm, grubość blachy od 1,5 mm
do 2,0 mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy
kablowej.

8. Nowy wsuwany wkład do korytek umożliwiający mocowanie kabli w odcinkach pionowych. Mocowanie kabli może odbywać się
za pomocą uchwytów UKZ, opasek plastikowych, uchwytów UDF, UEF.

9. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek KM, KMP, KMZ i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami
TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007.

10. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia.

11. Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN
10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 μm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 μm),
cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011, stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal nierdzewna
1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) stopy aluminium– dzięki tak szerokiej gamie materiałów i
powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

12. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt maszynowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona
jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

13. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na
rynku.

14. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z
uzyskanymi certyfikatami.

15. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje
wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają
możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

16. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

17. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KM, KMP, KMZ:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Deklaracja zgodności CE
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015.

System zawiera drabiny zbudowane z profili ceownikowych o grubości ścianki 3mm lub dwuteowników hutniczych I80 – typowe
zastosowanie to prowadzenie trasy w orientacji pionowej w miejscach, gdzie pomiędzy dolnym punktem trasy, a górnym nie ma
możliwości dodatkowego przymocowania trasy.

1. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi

2. Możliwość zamówienia systemu opartego na dwuteowniku I100 – jeszcze większa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu
z systemem standardowym

3. Możliwość wykonania elementów w różnych powłokach ochronnych i z różnych materiałów: stal ocynkowana ogniowo metodą
zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 μm), stal ocynkowana + lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044,
1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje bardzo duża możliwość
stosowania w każdym środowisku

4. Dwa sposoby montażu szczebli w drabinach:
• jednostronny, wszystkie szczeble zamontowane z tej samej strony umożliwiają prowadzenie przewodów tylko z jednej strony
drabiny
• dwustronny, szczeble montowane naprzemiennie z obu stron umożliwiając prowadzenie przewodów po obu stronach drabiny

5. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu drabin pionowych:
• certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną zgodnie z Normą PN-EN 61537
• certyfikat VDE potwierdzający ciągłość elektryczną zgodnie z Normą PN-EN 61537
• certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
• certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 14001:2008
• deklaracja zgodności CE

6. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

7. ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

8. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

9. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege ,Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów i jakość wykonania, gwarantuje
bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie
norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami.

10. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych elementów – dowolna długość, szerokość, rodzaj materiału oraz użycie
dowolnego koloru lakieru nie

Koryta i drabiny morskie stosowane są w obiektach pływających typu statki, okręty, łodzie podwodne, w obiektach stacjonujących
na otwartej wodzie np. platformy wiertnicze oraz w budynkach i infrastrukturze stoczniowej i portowej. Cechami charakterystycznymi
systemu są:
• niewielkie wymiary wysokości tras kablowych (od 15 do 40 mm), co umożliwia montaż osprzętu w bardzo ciasnych przestrzeniach
jakimi charakteryzują się statki, okręty i łodzie
• wysokie parametry wytrzymałościowe umożliwiające zachowanie odpowiedniej nośności trasy kablowej przy cyklicznych ruchach
obiektów pływających

1. System koryt i drabin morskich standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową, zaprojektowany specjalnie do zastosowań
na obiektach morskich typu statki, platformy, stocznie.

2. Możliwość uzyskania grubości powłoki cynkowej do 100 μm – gwarancja długiego czasu użytkowania nawet w najtrudniejszych
warunkach.

3. Koryta i drabiny posiadają gęstą perforację umożliwiającą łatwe spinanie przewodów oraz znacząco poprawiającą wymianę cieplną
pomiędzy przewodami i otoczeniem.

4. System wykonany z blach o grubości 1,5 mm dla koryt oraz 3, 4 i 5 mm dla drabin – duża wytrzymałość mechaniczna i odporność
na uderzenia.

5. Szeroki zakres wymiarów tras: wysokości w zakresie 15- 50 mm oraz szerokości 50-1000 mm pozwala na zastosowanie tras
w dowolnych miejscach w zależności od ilości dostępnego miejsca na trasę kablową oraz od ilości kabli.

6. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, itp. umożliwiające
dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu oraz estetykę wykonania trasy kablowej.

7. System wyposażony w szereg akcesoriów ułatwiających prowadzenie trasy pod różnymi kątami (łączniki pionowe oraz poziome).

8. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek systemu koryt i drabin morskich KMSPP, DOZCP, DOPZE, DOZ,
DOZE, DOZCP i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9.

9. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia.

10. Możliwość wykonania w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN
ISO 1461:2011 (do 100 μm), cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011, stal ocynkowana lakierowana
proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie
materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

11. Zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka
jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

12. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

13. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

14. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje
wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru powłoki
lakierniczej nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci
na potrzeby Klienta.

15. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

16. Firma BAKS od 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych,
stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych.

17. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KMSPP, DOZCP, DOPZE, DOZ, DOZE, DOZCP:
• Certyfikat DNV GL potwierdzający możliwość stosowania na obiektach typu off-shore
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Deklaracja zgodności CE
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Koryta i drabiny morskie stosowane są w obiektach pływających typu statki, okręty, łodzie podwodne, w obiektach stacjonujących
na otwartej wodzie np. platformy wiertnicze oraz w budynkach i infrastrukturze stoczniowej i portowej. Cechami charakterystycznymi
systemu są:
• niewielkie wymiary wysokości tras kablowych (od 15 do 40 mm), co umożliwia montaż osprzętu w bardzo ciasnych przestrzeniach
jakimi charakteryzują się statki, okręty i łodzie
• wysokie parametry wytrzymałościowe umożliwiające zachowanie odpowiedniej nośności trasy kablowej przy cyklicznych ruchach
obiektów pływających

1. System koryt i drabin morskich standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową, zaprojektowany specjalnie do zastosowań
na obiektach morskich typu statki, platformy, stocznie.

2. Możliwość uzyskania grubości powłoki cynkowej do 100 μm – gwarancja długiego czasu użytkowania nawet w najtrudniejszych
warunkach.

3. Koryta i drabiny posiadają gęstą perforację umożliwiającą łatwe spinanie przewodów oraz znacząco poprawiającą wymianę cieplną
pomiędzy przewodami i otoczeniem.

4. System wykonany z blach o grubości 1,5 mm dla koryt oraz 3, 4 i 5 mm dla drabin – duża wytrzymałość mechaniczna i odporność
na uderzenia.

5. Szeroki zakres wymiarów tras: wysokości w zakresie 15- 50 mm oraz szerokości 50-1000 mm pozwala na zastosowanie tras
w dowolnych miejscach w zależności od ilości dostępnego miejsca na trasę kablową oraz od ilości kabli.

6. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, itp. umożliwiające
dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu oraz estetykę wykonania trasy kablowej.

7. System wyposażony w szereg akcesoriów ułatwiających prowadzenie trasy pod różnymi kątami (łączniki pionowe oraz poziome).

8. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek systemu koryt i drabin morskich KMSPP, DOZCP, DOPZE, DOZ,
DOZE, DOZCP i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9.

9. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia.

10. Możliwość wykonania w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN
ISO 1461:2011 (do 100 μm), cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011, stal ocynkowana lakierowana
proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie
materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

11. Zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka
jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

12. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

13. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

14. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje
wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru powłoki
lakierniczej nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci
na potrzeby Klienta.

15. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

16. Firma BAKS od 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych,
stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych.

17. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KMSPP, DOZCP, DOPZE, DOZ, DOZE, DOZCP:
• Certyfikat DNV GL potwierdzający możliwość stosowania na obiektach typu off-shore
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Deklaracja zgodności CE
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

System elementów nośnych i montażowych jest na tyle rozbudowany, aby móc sprostać zadaniom w każdego rodzaju inwestycjach.
Ceowniki i inne profile wykorzystywane są, jako zawiesie, elementy wsporcze, podkonstrukcje do montażu tras kablowych, instalacji
hydraulicznych, instalacji wentylacyjnych zarówno w budynkach mieszkalnych, centrach handlowych, metro, obiektach sportowych jak i
w ciężkich warunkach przemysłowych.

1. Dostępne profile: typu „Z”, typu „C”, kątowniki, szyny euro, płaskowniki.

2. Szeroka gama kształtowników (od 28×10 mm do 100×100 mm; gr. blachy od 1,0 mm do 6 mm, odcinki o dł. 2; 3; 6 m) ułatwia dobór
pod konkretne zastosowania.

3. Do większości ceowników występują dedykowane łączniki kątowe, rozgałęziające umożliwiające budowanie dowolnych konstrukcji
wsporczych instalacji, przestrzennych lub płaskich ram nośnych pod różnego rodzaju osprzęt i instalacje

4. W ofercie znajduje się komplet elementów złącznych (śrub, nakrętek, podkładek oraz śrub i nakrętek specjalnych).

5. Szyny euro wykonywane zgodnie ze standardem tak, aby można było bezproblemowo zamontować osprzęt i aparaturę elektryczną.

6. Dodatkowe wzmocnienia w ceownikach wzmocnionych oraz montażowych podnoszą ich wytrzymałość.

7. Gęsta perforacja zapewniająca wiele możliwości wzajemnego skręcania ze sobą kształtowników oraz dopasowanie do pozostałych
produktów BAKS typu podstawy i wysięgniki.

8. Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor z palety RAL.

9. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów ceowników C, CW, CM oraz CTM i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona

certyfikatami VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9.
10. Nowy system rurek cienkościennych z łącznikami i kolankami oraz elementami mocującymi pozwalający na prowadzenie w pełni
osłoniętych kabli

11. Podstawy i stopy dachowe do prowadzenia tras kablowych oraz montażu innych urządzeń na dachach bez ingerencji w poszycie

12. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi

13. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru kształtowników na podstawie obciążenia
i wymiarów

14. Możliwość wykonania kształtowników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-
-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 μm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100
μm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, stal cynkowana płatkowo
wg PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI:
304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania
w każdym środowisku

15. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji kształtowników – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność
produkcji z dokładnością do 0,1mm

16. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku

17. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki
montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami

18. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych kształtowników – dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja,
grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych
rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta

19. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować
zamówienia klientów w terminach ekspresowych

20. Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12
oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

21. Firma BAKS od 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

22. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier, jako wsparcie techniczne

23. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS
lub u Klienta w dogodnym terminie

24. Posiadamy referencje od klientów wielu zrealizowanych inwestycji w Polsce i Europie Zachodniej

25. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery

26. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia elementów nośnych i montażowych:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA)
potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
• Deklaracja zgodności CE
• Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany
w szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa.

Drabinki kablowe znajdują zastosowanie głównie w różnego rodzaju obiektach przemysłowych, w których najważniejszymi aspektami
są właściwości użytkowe tras kablowych:
• Wytrzymałość mechaniczna,
• Duża nośność,
• Odprowadzenie ciepła,
• Łatwe odejścia kabli do instalacji,
• Możliwość układania ciężkich kabli energetycznych o dużych przekrojach, dzięki specjalnie zaprojektowanym elementom kształtowym
(łuki, trójniki, czwórniki itp.) o dużych promieniach wewnętrznych
Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej drabin kablowych oraz pełnej gamie uchwytów, znajdują one zastosowanie w przemyśle
energetycznym do prowadzenia ciężkich kabli o dużych przekrojach. Przy zastosowaniu odpowiedniego materiału oraz pokrywy, drabiny
nadają się do zastosowania zarówno wewnątrz obiektów jak i na zewnątrz w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

1. Drabinki zatrzaskowe KLIK typu DF – innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza
montaż trasy kablowej – bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch drabin trwa kilka
sekund.

2. Nowa gęsta, prostokątna perforacja boków, łączników i kształtek umożliwia połączenie i montaż elementów systemu w dowolnym
miejscu bez wiercenia.

3. System uzupełniony o trójniki dostawne, które ułatwiają zmianę kierunku i rozgałęzienie drabin kablowych w dowolnym miejscu.

4. Nowe łączniki uniwersalne, dzięki którym można szybko i tanio wykonać łuki i obejścia poziome oraz redukcje.

5. Nowe łączniki rozsuwane ułatwiające i przyspieszające montaż bez konieczności docinania drabin.

6. Nowe łączniki pionowe umożliwiające szybkie i ekonomiczne tworzenie zejść pionowych w dowolnym miejscu trasy kablowej.

7. Zastosowanie nowych szczebli o wymiarach 15×30 mm i 41×21 mm ze szczeliną 18 mm daje możliwość uniwersalnego zastosowania
dwóch typów uchwytów kablowych UK i UKZ.

8. Podwójne nitowane szczeble (4 nity na szczebel) zwiększają znacznie sztywność drabiny (możliwość montażu w poziomie szczeblami
do ściany) oraz podwyższają wytrzymałość na obciążenia ścinające (możliwość montażu pionowego np. w szachcie kablowym).

9. Innowacyjna metoda nitowania bezotworowego szczebli poprzez wtłaczanie jednego materiału w drugi – mocne i sztywne połączenie.

10. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające
dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz
ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

11. Duże promienie kształtek (R=420 mm) umożliwiające prowadzenie grubych kabli z zachowaniem minimalnych promieni gięcia.

12. System drabin kablowych zapewnia optymalne odprowadzenie ciepła od grzejących się przewodów oraz ułatwia utrzymanie przewodów
w czystości.

13. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 45mm do 120mm, szerokość od 100 mm do 600 mm, grubość blachy od 1,0 mm
do 2,0 mm – możliwości dobrania optymalnej drabinki do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej.

14. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów drabin DF, DU, DK i wszystkich wymiarów drabin potwierdzona certyfikatami
TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007.

15. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru drabiny na podstawie obciążenia i wypełnienia.

16. BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia
materiałowego zawierającego wszystkie niezbędne elementy do montażu zaprojektowanej trasy kablowej.

17. Możliwość wykonania drabin w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN
10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 μm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 μm),
stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, cynkowanie płatkowe wg PN-EN
ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L,
316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona
możliwość stosowania w każdym środowisku.

18. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji drabin kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona
jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

19. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

20. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

21. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych drabin, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki
i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru
nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

22. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować
zamówienia klientów w terminach ekspresowych.

23. Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12
oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 i SIA 261 (odporność na wstrząsy sejsmiczne).

24. Firma BAKS od ponad 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych; duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych i konstrukcji wsporczych.

25. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne.

26. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS
lub u Klienta w dogodnym terminie.

27. Posiadamy referencje z wielu inwestycji zrealizowanych w Europie Zachodniej.

28. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery.

29. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia drabinek DF, DU, DK:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające
spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
• Deklaracja zgodności CE
• Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany
w szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa.

System elementów nośnych i montażowych jest na tyle rozbudowany, aby móc sprostać zadaniom w każdego rodzaju inwestycjach.
Ceowniki i inne profile wykorzystywane są, jako zawiesie, elementy wsporcze, podkonstrukcje do montażu tras kablowych, instalacji
hydraulicznych, instalacji wentylacyjnych zarówno w budynkach mieszkalnych, centrach handlowych, metro, obiektach sportowych jak i
w ciężkich warunkach przemysłowych.

1. Dostępne profile: typu „Z”, typu „C”, kątowniki, szyny euro, płaskowniki.

2. Szeroka gama kształtowników (od 28×10 mm do 100×100 mm; gr. blachy od 1,0 mm do 6 mm, odcinki o dł. 2; 3; 6 m) ułatwia dobór
pod konkretne zastosowania.

3. Do większości ceowników występują dedykowane łączniki kątowe, rozgałęziające umożliwiające budowanie dowolnych konstrukcji
wsporczych instalacji, przestrzennych lub płaskich ram nośnych pod różnego rodzaju osprzęt i instalacje

4. W ofercie znajduje się komplet elementów złącznych (śrub, nakrętek, podkładek oraz śrub i nakrętek specjalnych).

5. Szyny euro wykonywane zgodnie ze standardem tak, aby można było bezproblemowo zamontować osprzęt i aparaturę elektryczną.

6. Dodatkowe wzmocnienia w ceownikach wzmocnionych oraz montażowych podnoszą ich wytrzymałość.

7. Gęsta perforacja zapewniająca wiele możliwości wzajemnego skręcania ze sobą kształtowników oraz dopasowanie do pozostałych
produktów BAKS typu podstawy i wysięgniki.

8. Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor z palety RAL.

9. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów ceowników C, CW, CM oraz CTM i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona
certyfikatami VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9.

10. Nowy system rurek cienkościennych z łącznikami i kolankami oraz elementami mocującymi pozwalający na prowadzenie w pełni
osłoniętych kabli

11. Podstawy i stopy dachowe do prowadzenia tras kablowych oraz montażu innych urządzeń na dachach bez ingerencji w poszycie

12. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi

13. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru kształtowników na podstawie obciążenia
i wymiarów

14. Możliwość wykonania kształtowników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-
-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 μm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100
μm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, stal cynkowana płatkowo
wg PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI:
304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania
w każdym środowisku

15. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji kształtowników – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność
produkcji z dokładnością do 0,1mm

16. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku

17. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki
montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami

18. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych kształtowników – dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja,
grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych
rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta

19. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować
zamówienia klientów w terminach ekspresowych

20. Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12
oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

21. Firma BAKS od 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

22. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier, jako wsparcie techniczne

23. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS
lub u Klienta w dogodnym terminie

24. Posiadamy referencje od klientów wielu zrealizowanych inwestycji w Polsce i Europie Zachodniej

25. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery

26. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia elementów nośnych i montażowych:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA)
potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
• Deklaracja zgodności CE
• Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany
w szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa.

System zawiesi ściennych i sufitowych posiada bardzo szeroki asortyment wykorzystywany w każdego rodzaju obiektach w każdej klasie
korozyjności. Poprzez nieustanne doskonalenie naszych wsporników i wysięgników znajdują one zastosowanie w budynkach mieszkalnych,
halach garażowych, centrach handlowych, obiektach sportowych, halach produkcyjnych, elektrowniach, obiektach przemysłowych
i wielu innych.

1. Szeroki zakres wytrzymałości i rozmiarów wysięgników ściennych (od 50 mm do 1500 mm, od 18 kg do 800 kg) i wsporników
sufitowych (od 100 mm do 6000 mm, od 20 kg do 780 kg).

2. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi.

3. Wysięgniki zatrzaskowe w ceownikach typu WS, WSZ i WZS kilkukrotnie przyspieszające montaż.

4. Nowe wsporniki trójkątne PWT… do bardzo dużych obciążeń z możliwością przedłużenia dedykowanym ceownikiem.

5. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru wysięgnika ściennego lub wspornika sufitowego
na podstawie obciążenia i wymiaru.

6. Możliwość wykonania wysięgników i wsporników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira
wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 μm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011
(do 100 μm), stal cynkowana płatkowo wg PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzewna
1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje
nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

7. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji wysięgników i wsporników – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność
produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

8. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

9. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

10. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych wsporników – dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość,
rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań.
Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

11. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

12. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu zawiesi ściennych i sufitowych:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA)
potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
• Deklaracja zgodności CE

System oparty na dwuteowniku hutniczym INP80 standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową – typowe zastosowanie
przemysłowe, gdzie występują duże obciążenia mechaniczne oraz ciężkie warunki środowiskowe (elektrownie, kopalnie). System może
być wykorzystywany, jako elementy wsporcze tras kablowych i innych instalacji lub jako elementy do tworzenia konstrukcji nośnych pod
urządzenia.

1. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi.

2. Nowe elementy montażowe typu łączniki proste, łączniki przegubowe i kątowe umożliwiające proste budowanie bardzo wytrzymałych
konstrukcji wsporczych z możliwością dużej regulacji.

3. Możliwość zamówienia systemu opartego na dwuteowniku IPN100 – jeszcze większa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu
z systemem standardowym

4. Możliwość wykonania elementów w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową
wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 μm), stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki
AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania
w każdym środowisku

5. Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru wspornika sufitowego na podstawie obciążenia
i wymiaru.

6. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

7. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

8. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych elementów – dowolna długość, szerokość, rodzaj materiału oraz użycie
dowolnego koloru lakieru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni
i otwarci na potrzeby Klienta.

9. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

10. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu H:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA)
potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
• Deklaracja zgodności CE

System przeznaczony do instalacji w biurach szczególnie tam gdzie istnieje konieczność wykonania gniazd lub rewizji w miejscach
oddalonych od ścian np. Sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe. Dzięki ułożeniu kanałów jeszcze przed etapem wykonania posadzek
i podłóg system daje możliwość rozprowadzenia okablowania praktycznie w każde miejsce w danym pomieszczeniu w sposób
nieingerujący w wystrój wnętrza.
Odpowiednio dobrana grubość i wytrzymałość materiału pozwala na zalanie kanałów nawet niewielką grubością wylewki dzięki czemu
montaż kanałów nie wpływa na finalną wysokość podłóg po wykończeniu.

1. Grubość blachy 1,0 mm powoduje, że system idealnie nadaje się do ułożenia i zalania posadzką betonową. Zachowuje on swoją
wytrzymałość pod naciskiem świeżej posadzki.

2. Kompletny system wyposażony w kształtki pozwalające zmieniać kierunek przebiegu trasu oraz w puszki rewizyjne w których
istnieje możliwość montażu pokryw i osprzętu elektrycznego.

3. Kanały w zależności od szerokości wykonywane są w wersjach bez przegrody, z jedna przegrodą lub z dwoma przegrodami
co umożliwia separowanie okablowania.

4. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 28 mm do 48 mm, szerokość od 175 mm do 350 mm – możliwości dobrania
optymalnego kanału do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej.

5. System uzupełniony jest i kompletnych typoszereg puszek podłogowych z pokrywami, które umożliwiają wykonywanie rewizji oraz
pozwalają na montaż osprzętu elektrycznego.

6. Możliwość wykonania kanałów w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN
10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 μm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 μm),
stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów
i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

7. Zautomatyzowany proces produkcji kanałów podpodłogowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest
wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

8. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku.

9. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki
montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

10. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych kanałów podpodłogowych, a nawet całych systemów kompletnych
w kształtki. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału nie ograniczają możliwości w tworzeniu
estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

11. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa. Pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg
procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ na skrócenie czasu realizacji zamówień.

12. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KN, KNd i KNt:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska
• Deklaracja zgodności CE

1. Kanały naścienne dzięki bardzo estetycznemu wyglądowi oraz wykonaniu w powłoce lakieru proszkowego znajdują wszechstronne
zastosowanie w:
• Biurach
• Szpitalach
• Urzędach
• Szkołach
• Innych obiektach użytku publicznego
Oprócz podstawowej funkcji nośnej dla okablowania, stanowią one estetyczny i elegancji element wystroju wnętrz umożliwiając
doprowadzenie kabli i montaż gniazdek i włączników praktycznie w każde miejsce w danym obiekcie.

2. Kanały wykonywane z blachy ocynkowanej i lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

3. Specjalne wycięcia pozwalające na łatwe i szybkie łączenie linek uziemiających zakończonych konektorami.

4. Łączenie kanałów przy użyciu łączników sprężystych, które pozwalają uzyskać prosty przebieg dwóch kanałów oraz jednocześnie
zapewniają ciągłość elektryczną połącznia.

5. Pokrywa montowana w kanałach zatrzaskowo powala na wielokrotny montaż demontaż w celu obsługi lub rozbudowy instalacji
elektrycznej.

6. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów kanałów KS, KSd i wszystkich wymiarów kanałów potwierdzona certyfikatami
TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9.

7. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka zewnętrzne, kolana wewnętrzne, kolana itp. umożliwiające
dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz
ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

8. Dwa zakresy wymiarów wysokości boku: 68 oraz 110mm oraz szerokości 115, 130, 170 i 215 mm – możliwości dobrania
optymalnego kanału do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny wykonywanej instalacji.

9. Możliwość wykonania kanałów z aluminium oraz stali nierdzewnej.

10. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest
wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

11. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów
na rynku.

12. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt,
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie
z uzyskanymi certyfikatami.

13. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje
wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru
nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

14. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

15. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia kanałów KS i KSd:
• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Krajowa Ocena Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90
wg DIN 4101-12
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska
• Deklaracja zgodności CE

– gęsta perforacja profili zapewnia szeroki zakres regulacji bez konieczności wiercenia
– wzdłużna perforacja profili pozwala na płynną regulację kąta nachylenia konstrukcji względem podłoża
w zakresie 20-30°
– możliwość montażu konstrukcji za pomocą tylko jednego rodzaju śrub SGKFM10x20
– perforacja profili zmniejsza ciężar konstrukcji, jednocześnie nie obniżając ich właściwości wytrzymałościowych dzięki
temu instalatorzy nie muszą nosić ciężkich profili, a ich praca jest wydajniejsza
– gęsta perforacja pozwala na montaż paneli w dowolnym miejscu bez konieczności wiercenia
– poprzez zastosowanie profilu typu C, mamy możliwość bezpiecznego ułożenia w nim kabli
– dzięki zastosowaniu drucianej spinki SPV możemy zabezpieczyć kable ułożone w profilu CWC100H50…NMC przed
wypadnięciem oraz rezygnację ze stosowania nieestetycznych i nietrwałych „trytytek”
– górna perforacja w profilu CWC100H50…NMC pozwala na szybki montaż klem przy zastosowaniu nakrętek
rombowych NRM8PV
– podłużna perforacja profili podporowych pozwala na szybki montaż wysięgników i koryt kablowych, w celu bezpiecznego
prowadzenia kabli i montaż konstrukcji pod inwertery
– możliwość wykonania nóg z różnych grubości blachy (2,5; 3,0; i 4,0 mm) w zależności od jakości gruntu
– produkcja profili odbywa się na najwyższej klasy maszynach perforujących, co zapewnia wysoką jakość i powtarzalność
produktów. Zakończenia profili praktycznie pozbawione są ostrych krawędzi, co znacząco ogranicza możliwość
skaleczenia instalatora
– profile wykonane z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC gwarantujące wieloletnią odporność na korozję
– zastosowanie szablonów montażowych pozwala na szybką lokalizacje otworów do przykręcenia kolejnych elementów
konstrukcji oraz klem montażowych
– produkty wyprodukowane w Polsce!

– płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż
konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– specjalnie wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilne i mocne połączenie z konstrukcją
lub poszyciem dachu
– wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej poddawane są obróbce
ściernej, co gwarantuje estetyczny wygląd
– elementy konstrukcji po wyjęciu z opakowania są gotowe do użycia i nie wymagają
dodatkowego kompletowania
– produkty wyprodukowane w Polsce!

– konstrukcje dostępne w wykonaniu ze stali w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz
aluminium
– uniwersalne konstrukcje na dach płaski można zamocować bezpośrednio do poszycia
dachowego za pomocą: kotew, płyt wklejanych do membrany lub papy, a także zastosować
jako konstrukcje balastowe
– płynna regulacja oraz podłużna perforacja elementów konstrukcji pozwala na swobodny
i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– perforacja w osłonach wiatrowych pozwala na ich łatwy i szybki montaż nawet po uprzednim
zamontowaniu paneli fotowoltaicznych
– uniwersalne osłony wiatrowe pozwalają na szybki montaż oraz brak konieczności zamawiania
osłon o wymiarach dedykowanych do danego panelu
– specjalnie zaprojektowany profil osłon wiatrowych zapewnia stabilne przyleganie do konstrukcji,
a po zastosowaniu dodatkowych blach dociskowych nawet silny wiatr nie powoduje drgań
– wymiary osłon wiatrowych dostosowane są do różnego rodzaju paneli, dzięki temu ich montaż
nie wymaga wiercenia
– konstrukcje trójkątne wykonane z ceowników pozwalają na montaż paneli do profili stalowych
w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz do profili aluminiowych
– produkty wyprodukowane w Polsce!

ZALETY SYSTEMU E90

•    Badania przeprowadzamy tylko w akredytowanych instytutach badawczych: MPA NRW, MPA BS, DMT, FIRES, EFECTIS
•    Kompletne rozwiązania z większością dostępnych na rynku kabli E30-E90 potwierdzone odpowiednimi dokumentami (raporty, certyfikaty, Krajowe Oceny Techniczne)
•    Certyfikowane konstrukcje E90 z najpopularniejszymi producentami kabli: Leoni Studer, Datwyler, Eupen, Telefonika, Technokabel, Bitner
•    Opinia wydana przez instytut MPA na konstrukcje standardowe (normatywne) – możliwość stosowania kabli E90 dowolnych producentów na normatywnych konstrukcjach firmy BAKS: koryta prowadzone poziomo, drabiny prowadzone poziomi i pionowo, uchwyty prowadzone poziomo i pionowo
•    Opinia wydana przez instytut MPA mówiąca o możliwości układania kabli E30-E90 z kablami bez funkcji pożarowej w jednym korycie
•    Koryta z różnymi rodzajami perforacji lub bez perforacji o wymiarach od 50 do 600mm.
•    Koryta i drabiny z różnych grubości blach (0,7 – 1,5mm)
•    Możliwość wykonywania tras kablowych ze stali kwasoodpornych lub cynkowanych metodą zanurzeniową (dotyczy rynku Polskiego)
•    Możliwość mocowania tras kablowych do konstrukcji stalowych, blach trapezowych oraz podłóg technicznych (dotyczy rynku polskiego)
•    Konstrukcje wsporcze jednostronne (bez dodatkowego pręta odciągowego) pozwalające układać kable bez ich przeciągania. Dopuszczalne obciążenie konstrukcji 20kg/m (przy rozstawie 1,5m)
•    Drabiny DUP/DUOP z dopuszczalnym obciążeniem 30kg/m przy szerokości do 600mm (dotyczy rynku polskiego)
•    Koryta KCP/KCOP z dopuszczalnym obciążeniem 25kg/m przy szerokości do 600mm (dotyczy rynku polskiego)
•    Drabiny DUP/DUOP z dopuszczalnym rozstawem podpór 1,7m z obciążeniem 20kg/m i szerokości do 400mm (dotyczy rynku Polskiego)
•    Drabiny KCP/KCOP z dopuszczalnym rozstawem podpór 1,7m z obciążeniem 20kg/m i szerokości do 400mm (dotyczy rynku Polskiego)
•    Korytka zatrzaskowe KLIK typu KF z nowym systemem kształtek zatrzaskowych – łączenie koryt oraz kształtek bezśrubowo
•    Korytka siatkowe KLIK typu KDSZ łączenie korytek bezśrubowo.
•    Drabiny kablowe KLIK typu DF… Łączenie drabin bezśrubowo.
•    Możliwość mocowania obejm i uchwytów kablowych co 600mm (a w niektórych przypadkach co 800mm)
•    Metalowe puszki łączeniowo-rozgałęźne PMO o szczelności IP65
•    Możliwość wykonania konstrukcji o potwierdzonej odporności na wstrząsy sejsmiczne przy jednoczesnym zachowaniu funkcji E90.
•    W przypadku dużych inwestycji możliwość wykonania badań specjalnie pod potrzeby klienta
•    Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia produktów:
•    certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
•    certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
•    Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
•    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
•    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
•    deklaracja zgodności CE
•    Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany z szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa
•    Świadectwo Uznania Typu Wyrobu nr TE/2148/880567/17 wydane przez Polski Rejestr Statków potwierdzające spełnienie wymagań Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich oraz Przepisów Budowy i Nadzoru Morskich Stacjonarnych Platform Wydobywczych