Zalety systemów tras kablowych

Korytka zatrzaskowe KLIK typu KF – innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż trasy kablowej – bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch koryt trwa kilka sekund

Gęsta perforacja zapewniająca efektywną wymianę termiczną – bezpieczna praca kabli

Specjalnie zaprojektowana perforacja na całej powierzchni korytek zapewnia montaż wsporników, kształtek oraz wszystkich elementów systemu bez wiercenia. Zapewnia to szybkość w montażu koryt do wysięgników, możliwość montażu bez wiercenia elementów instalacji takich jak puszki, czujniki, kamery, małe szafki elektryczne

Korytka typu KG, KC, KB łączą się przez wsuwanie się jedno w drugie bez użycia łączników – oszczędność na czasie montażu oraz oszczędność materiałowa (łączniki, blachy łącznikowe)

  • Dodatkowe przetłoczenia w dnie koryt KG zwiększające o 20% wytrzymałość oraz zabezpieczające przewody przed uszkodzeniem podczas układania – zapewnia to bezpieczeństwo dla kabli, obniżenie kosztów i estetykę trasy kablowej

Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek KF, KG, KC, KA, KB i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KF, KG, KC, KA, KB:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– Aprobata Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA) potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy)

Możliwość wyboru kształtek zagiętych na prosto lub po promieniu – kształtki po promieniu umożliwiają zachowanie wymaganego promienia gięcia kabla – standardowy promień R=140 mm może być na zamówienie dowolnie powiększony

Pokrywy do systemów korytek posiadają specjalnie uformowane przetłoczenia zatrzaskowe, które umożliwiają szybki montaż przez zatrzaśnięcie pokrywy na korytku, nie ma potrzeby stosowania opasek, śrub, wkrętów itp. zabezpieczeń

Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 30mm do 110mm, szerokość od 35mm do 600mm, grubość blachy od 0,5mm do 1,5mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia

BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’

Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

  • Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

Korytka zatrzaskowe typu KDSZ – innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż trasy kablowej – bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch koryt trwa kilka sekund

Sfazowane końce drutów chronią przed skaleczeniem podczas montażu oraz chronią izolację kabli przed uszkodzeniem – bezpieczeństwo montażystów oraz instalacji

Dodatkowe łączniki zatrzaskowe umożliwiające zatrzaskowe łączenie koryt bez użycia śrub nawet po ich przecięciu w dowolnym miejscu

Szereg wysięgników i akcesoriów montażowych nie wymagających użycia do montażu połączeń skręcanych – kilkukrotnie zmniejszony czas montażu koryt siatkowych, zminimalizowana ilość potrzebnych narzędzi (montaż korytka siatkowego do wysięgnika tylko za pomocą śrubokręta)

Możliwość tworzenia elementów kształtowych poprzez wycinanie i formowanie drutów oraz alternatywnie możliwość wyboru gotowych kształtek siatkowych (trwają prace nad przygotowaniem kolanek i trójników wykonanych z drutu) lub blaszanych – zapewnienie minimalnych promieni gięcia kabli, fachowość i estetyka wykonania trasy kablowej

Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 35mm do 110mm, szerokość od 35mm do 600mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej

Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów koryt siatkowych: KDS, KDSZ, KSG, KWDS, KGS, KCS i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KDS, KDSZ, KSG, KWDS, KGS, KCS:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– Aprobata Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KWDS i KCS) potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia

BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’

Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: drut ocynkowany galwanicznie (elektrolitycznie) wg PN-EN ISO 2081:2011 (gr. powłoki ok. 20 µm), drut ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 80 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt siatkowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

Duże odległości między podporami – nawet do 12m oraz duże dopuszczalne obciążenia (dzięki specjalnym profilom burt) – przy podporach co 12m obciążenie kablami do 50 kg/m – dzięki takim parametrom możemy zamontować trasę kablową na każdym obiekcie budowlanym – hale o rozpiętości konstrukcji nośnej 6, 8, 10m

Możliwość produkcji koryt i drabin samonośnych w odcinkach do 12m długości – zmniejsza to ilość połączeń odcinków prostych – oszczędność materiału i czasu montażu

Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy)

Duże promienie kształtek R=500mm – możliwość prowadzenia nawet najgrubszych kabli

Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 100mm do 200mm, szerokość od 100mm do 600mm, grubość blachy od 1,5mm do 3,0mm – możliwości dobrania optymalnego koryta lub drabiny do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej

Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów koryt i drabin samonośnych: KSP, KSC, KST, DSP, DSC, DST i wszystkich wymiarów potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia koryt i drabin samonośnych: KSP, KSC, KST, DSP, DSC, DST:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru koryta lub drabiny na podstawie obciążenia i wypełnienia

BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’

Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt i drabin samonośnych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

System koryt kablowych standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową, zaprojektowany specjalnie do zastosowań na zewnątrz budynków

Możliwość uzyskania grubości powłoki cynkowej do 100 µm – gwarancja długiego czasu użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach

System pełny (bez perforacji) – zapewnia to ochronę kabli przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi

Otwory odwadniające w dnie, które eliminują efekt zbierania się wody deszczowej wewnątrz koryt

System wykonany z grubej blachy (1,5 lub 2,0mm) – duża wytrzymałość mechaniczna np. na wiatr, śnieg, grad, nadepnięcia

Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu oraz estetykę wykonania trasy kablowej

Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek systemu zewnętrznego ciężkiego KZ, KZL, KZW, KZLW i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KZ, KZL, KZW, KZLW:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 50mm do 200mm, szerokość od 50mm do 600mm, grubość blachy od 1,5mm do 2,0mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia

BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’

Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

System przeznaczony do instalacji w parkach maszynowych na halach produkcyjnych

Grubość blachy 1,5mm i 2,0mm powoduje, że system odporny jest na uszkodzenia mechaniczne i może być montowany na powierzchni posadzki

Dodatkowe podpory pokryw eliminują ugięcie podczas chodzenia po korytach

Niewielki rozmiar kształtek ułatwia prowadzenie trasy w niewielkich przestrzeniach między maszynami

System stworzony na podstawie własnego doświadczenia przy doprowadzaniu kabli do maszyn produkcyjnych

Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy)

Pokrywy korytek do zasilania maszyn mogą posiadać zawiasy i zamki, dzięki którym szybko i łatwo można dostać się do kabli oraz zabezpieczyć pokrywę przed niepożądanym otwarciem

Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 50mm do 200mm, szerokość od 50mm do 600mm, grubość blachy od 1,5mm do 2,0mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej

Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek KM, KMP, KMZ i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KM, KMP, KMZ:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia

Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt maszynowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

Drabinki zatrzaskowe KLIK typu DF – innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż trasy kablowej – bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch drabin trwa kilka sekund

Podwójne nitowane szczeble (4 nity na szczebel) zwiększają znacznie sztywność drabiny (możliwość montażu w poziomie szczeblami do ściany) oraz podwyższają wytrzymałość na obciążenia ścinające (możliwość montażu pionowego np. w szachcie kablowym)

Innowacyjna metoda nitowania bezotworowego szczebli poprzez wtłaczanie jednego materiału w drugi – mocne i sztywne połączenie

Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy)

Duże promienie kształtek (R=420mm) umożliwiające prowadzenie grubych kabli z zachowaniem minimalnych promieni gięcia

System drabin kablowych zapewnia optymalne odprowadzenie ciepła od grzejących się przewodów oraz ułatwia utrzymanie przewodów w czystości

Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 45mm do 120mm, szerokość od 100mm do 600mm, grubość blachy od 1,2mm do 2,0mm – możliwości dobrania optymalnej drabinki do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej

Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów drabin DF, DU, DK i wszystkich wymiarów drabin potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek DF, DU, DK:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– Aprobata Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru drabiny na podstawie obciążenia i wypełnienia

BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’

Możliwość wykonania drabin w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji drabin kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych drabin a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

Ceowniki zatrzaskowe KLIK typu CMF – innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż konstrukcji lub ciągów oświetleniowych – bardzo duża oszczędność czasu, połączenie dwóch ceowników trwa kilka sekund

Szeroka gama kształtowników (od 28x12mm do 100x100mm; gr. blachy od 1,2mm do 4mm) ułatwia dobór pod konkretne zastosowania

Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia elementów nośnych i montażowych:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru kształtowników na podstawie obciążenia i wymiarów

Możliwość wykonania kształtowników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji kształtowników – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych kształtowników – dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

Szeroki zakres wytrzymałości i rozmiarów wysięgników ściennych (od 50mm do 1500mm, od 18kg do 800kg) i wsporników sufitowych (od 100mm do 6000mm, od 20kg do 780kg)

Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi

Wysięgniki zatrzaskowe w ceownikach typu WS, WSZ i WZS kilkukrotnie przyspieszające montaż

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu zawiesi ściennych i sufitowych:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– Jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru wysięgnika ściennego lub wspornika sufitowego na podstawie obciążenia i wymiaru

Możliwość wykonania wysięgników i wsporników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji wysięgników i wsporników – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych wsporników – dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

System oparty na dwuteowniku hutniczym INP80 standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową – typowe zastosowanie przemysłowe, gdzie występują duże obciążenia mechaniczne oraz ciężkie warunki środowiskowe (elektrownie, kopalnie)

Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi

Możliwość zamówienia systemu opartego na dwuteowniku IPN100 – jeszcze większa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu z systemem standardowym

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu H:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru wspornika sufitowego na podstawie obciążenia i wymiaru

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych wsporników – dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

Posiadamy największą ilość badań pożarowych na rynku ze wszystkimi wiodącymi producentami kabli pożarowych, dzięki czemu nasze konstrukcje można stosować w najbardziej nietypowych przypadkach na budowie

Do systemu E30-E90 zaliczają się grupy produktów: koryta kablowe, drabinki kablowe, koryta siatkowe, kanały naścienne, uchwyty kablowe, obejmy, rurki oraz cały szereg dedykowanych elementów montażowych – daje to bardzo dużą elastyczność w dobrze produktów

Mamy przeprowadzone badania tras kablowych szybkiego montażu (bezśrubowe połączenia zatrzaskowe KLIK), których grubość blachy jest możliwie najmniejsza – dzięki temu klient oszczędza na czasie montażu oraz obniżone są koszty zakupowe

Wykonujemy badania ogniowe pod konkretne duże inwestycje

Wykonujemy wizje lokalne na budowach, w celu wsparcia technicznego i sprawdzenia poprawności zainstalowania tras pożarowych przed odbiorami

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia tras kablowych systemu E30-E90:
– Aprobata Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
– certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej

BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’

Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne