Zalety systemów tras kablowych

ZALETY SYSTEMU KORYT KABLOWYCH

•    Korytka zatrzaskowe KLIK typu KF z nowym systemem kształtek zatrzaskowych (kolanka, łuki, trójniki, czwórniki, redukcje) – innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż trasy kablowej – bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch koryt lub koryta z kształtką trwa kilka sekund; system koryt zatrzaskowych KF w 90% można zmontować bez śrubowo
•    Łączniki zatrzaskowe typu LUFJ o różnych długościach (100-600 mm) służące do przedłużenia ciągu trasy kablowej KLIK
•    Specjalnie zaprojektowane łączniki LUPFJ do połączenia systemu zatrzaskowego KLIK z systemem śrubowym i na odwrót
•    Korytka typu KGR z blachy o grubości 0,5 mm oferowane w super cenie. Dzięki przetłoczniom otworów w dnie oraz wzmocnieniom burt uzyskaliśmy podwyższenie parametrów wytrzymałościowych o około 30%. Korytka KGR można stosować w lekkich i średnio obciążonych trasach kablowych. Posiadają one wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
•    Korytka typu KGR,KGL,KFL Klik produkowane z blachy o gr. 0,5; 0,7mm. w odcinkach dł. 2m. znacznie zmniejszają koszt transportu w porównaniu z korytkami o dł. 3m.
•    Gęsta perforacja zapewniająca efektywną wymianę termiczną – bezpieczna    eksploatacja kabli
•    Specjalnie zaprojektowana perforacja na całej powierzchni korytek zapewnia montaż wsporników, kształtek oraz wszystkich elementów systemu bez wiercenia. Zapewnia to szybkość w montażu koryt do wysięgników, możliwość montażu bez wiercenia elementów instalacji takich jak puszki, czujniki, kamery, małe szafki elektryczne
•    Korytka typu KG, KC, KB łączą się przez wsuwanie się jedno w drugie bez użycia łączników – oszczędność na czasie montażu oraz oszczędność materiałowa (łączniki, blachy łącznikowe)
•    Nowe łączniki z gęstą perforacją służące do połączenia dociętych korytek, pasują do wszystkich korytek BAKS
•    Dodatkowe przetłoczenia w dnie koryt KG zwiększające o 20% wytrzymałość oraz zabezpieczające przewody przed uszkodzeniem podczas układania i przeciągania – zapewnia to bezpieczeństwo dla kabli, obniżenie kosztów i estetykę trasy kablowej
•    Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek KF KLIK, KG, KC, KA, KB i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007
•    Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KF, KG, KC, KA, KB:
•    certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
•    certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
•    Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA) potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
•    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
•    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
•    deklaracja zgodności CE
•    Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany z szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa
•    Świadectwo Uznania Typu Wyrobu nr TE/2148/880567/17 wydane przez Polski Rejestr Statków potwierdzające spełnienie wymagań Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich oraz Przepisów Budowy i Nadzoru Morskich Stacjonarnych Platform Wydobywczych
•    Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy)
•    Pokrywy do systemów korytek posiadają specjalnie uformowane przetłoczenia zatrzaskowe, które umożliwiają szybki montaż przez zatrzaśniecie pokrywy na korytku,  nie ma potrzeby stosowania opasek, śrub, wkrętów itp. zabezpieczeń; dodatkowo w celu zabezpieczenia przed spadnięciem (np. na zewnątrz przy dużym wietrze) można zastosować zapinki ZP lub pokrywy z fabrycznymi zamkami
•    Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 30mm do 110mm, szerokość od 35mm do 600mm, grubość blachy od 0,5mm do 1,5mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej
•    Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia
•    BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego zawierającego wszystkie niezbędne elementy do montażu zaprojektowanej trasy kablowej
•    Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku
•    Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm
•    Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku
•    Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami
•    Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta
•    Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych
•    Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 i SIA 261 (odporność na wstrząsy sejsmiczne)
•    Firma BAKS od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych; duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych i konstrukcji wsporczych
•    Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne
•    Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS lub u Klienta w dogodnym terminie
•    Posiadamy referencje od klientów wielu zrealizowanych inwestycji w Polsce i Europie Zachodniej
•    Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery

Korytka zatrzaskowe typu KDSZ – innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż trasy kablowej – bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch koryt trwa kilka sekund

Sfazowane końce drutów chronią przed skaleczeniem podczas montażu oraz chronią izolację kabli przed uszkodzeniem – bezpieczeństwo montażystów oraz instalacji

Dodatkowe łączniki zatrzaskowe umożliwiające zatrzaskowe łączenie koryt bez użycia śrub nawet po ich przecięciu w dowolnym miejscu

Szereg wysięgników i akcesoriów montażowych nie wymagających użycia do montażu połączeń skręcanych – kilkukrotnie zmniejszony czas montażu koryt siatkowych, zminimalizowana ilość potrzebnych narzędzi (montaż korytka siatkowego do wysięgnika tylko za pomocą śrubokręta)

Możliwość tworzenia elementów kształtowych poprzez wycinanie i formowanie drutów oraz alternatywnie możliwość wyboru gotowych kształtek siatkowych (trwają prace nad przygotowaniem kolanek i trójników wykonanych z drutu) lub blaszanych – zapewnienie minimalnych promieni gięcia kabli, fachowość i estetyka wykonania trasy kablowej

Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 35mm do 110mm, szerokość od 35mm do 600mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej

Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów koryt siatkowych: KDS, KDSZ, KSG, KWDS, KGS, KCS i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KDS, KDSZ, KSG, KWDS, KGS, KCS:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– Aprobata Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KWDS i KCS) potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia

BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’

Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: drut ocynkowany galwanicznie (elektrolitycznie) wg PN-EN ISO 2081:2011 (gr. powłoki ok. 20 µm), drut ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 80 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt siatkowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

ZALETY SYSTEMU KORYT I DRABIN SAMONOŚNYCH

•    Duże odległości między podporami – nawet do 12m oraz duże dopuszczalne obciążenia (dzięki specjalnym profilom burt) – przy podporach co 12m obciążenie kablami do 50 kg/m – dzięki takim parametrom możemy zamontować trasę kablową na każdym obiekcie budowlanym – hale o rozpiętości konstrukcji nośnej 6, 8, 10m
•    Możliwość produkcji koryt i drabin samonośnych w odcinkach do 12m długości – zmniejsza to ilość połączeń odcinków prostych – oszczędność materiału i czasu montażu
•     Nowa gęsta perforacja na całej długości w bokach, łącznikach i szczeblach
zapewnia montaż  wsporników, kształtek oraz wszystkich elementów  instalacji takich jak puszki, czujniki, kamery, małe szafki elektryczne
bez wiercenia.
•    Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy)
•    Duże promienie kształtek R=500mm – możliwość prowadzenia nawet najgrubszych kabli
•    Uzupełnienie systemu drabin o kolanka, trójniki dostawne oraz łączniki uniwersalne umożliwia wykonanie zmiany kierunku lub rozgałęzienia w zmontowanej trasie kablowej.
•    Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 100mm do 200mm, szerokość od 100mm do 600mm, grubość blachy od 1,5mm do 3,0mm – możliwości dobrania optymalnego koryta lub drabiny do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej
•    Burty drabin i koryt samonośnych wzmocnione głębokimi przetłoczeniami na całej długości, wykonane z bl. do grubości 3mm. podwyższają maksymalnie parametry wytrzymałościowe i umożliwiają stosowanie rozstaw podpór od 6 do 12m.
•    Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów koryt i drabin samonośnych: KSP, KSC, KST, DSP, DSC, DST i wszystkich wymiarów potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007
•    Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia koryt i drabin samonośnych: KSP, KSC, KST, DSP, DSC, DST:
o    certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
o    certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
o    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
o    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
o    Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB  potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
o    Atest Higieniczny PZH
o    deklaracja zgodności CE
o    Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany z szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa
o    Świadectwo Uznania Typu Wyrobu nr TE/2148/880567/17 wydane przez Polski Rejestr Statków potwierdzające spełnienie wymagań Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich oraz Przepisów Budowy i Nadzoru Morskich Stacjonarnych Platform Wydobywczych
•    Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru koryta lub drabiny na podstawie obciążenia i wypełnienia
•    BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’
•    Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku
•    Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt i drabin samonośnych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm
•    Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku
•    Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami
•    Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta
•    Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych
•    Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)
•    Firma BAKS od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych
•    Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne
•    Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS lub u Klienta w dogodnym terminie
•    Posiadamy referencje od klientów wielu zrealizowanych inwestycji Polsce i Europie Zachodniej
•    Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery

System koryt kablowych standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową, zaprojektowany specjalnie do zastosowań na zewnątrz budynków

Możliwość uzyskania grubości powłoki cynkowej do 100 µm – gwarancja długiego czasu użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach

System pełny (bez perforacji) – zapewnia to ochronę kabli przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi

Otwory odwadniające w dnie, które eliminują efekt zbierania się wody deszczowej wewnątrz koryt

System wykonany z grubej blachy (1,5 lub 2,0mm) – duża wytrzymałość mechaniczna np. na wiatr, śnieg, grad, nadepnięcia

Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu oraz estetykę wykonania trasy kablowej

Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek systemu zewnętrznego ciężkiego KZ, KZL, KZW, KZLW i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KZ, KZL, KZW, KZLW:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 50mm do 200mm, szerokość od 50mm do 600mm, grubość blachy od 1,5mm do 2,0mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia

BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’

Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

System przeznaczony do instalacji w parkach maszynowych na halach produkcyjnych

Grubość blachy 1,5mm i 2,0mm powoduje, że system odporny jest na uszkodzenia mechaniczne i może być montowany na powierzchni posadzki

Dodatkowe podpory pokryw eliminują ugięcie podczas chodzenia po korytach

Niewielki rozmiar kształtek ułatwia prowadzenie trasy w niewielkich przestrzeniach między maszynami

System stworzony na podstawie własnego doświadczenia przy doprowadzaniu kabli do maszyn produkcyjnych

Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy)

Pokrywy korytek do zasilania maszyn mogą posiadać zawiasy i zamki, dzięki którym szybko i łatwo można dostać się do kabli oraz zabezpieczyć pokrywę przed niepożądanym otwarciem

Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 50mm do 200mm, szerokość od 50mm do 600mm, grubość blachy od 1,5mm do 2,0mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej

Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek KM, KMP, KMZ i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KM, KMP, KMZ:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia

Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku

Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt maszynowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

ZALETY SYSTEMU DRABIN KABLOWYCH

•    Drabinki zatrzaskowe KLIK typu DF – innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż trasy kablowej – bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch drabin trwa kilka sekund (prace nad uruchomieniem produkcji dobiegają końca, planowane uruchomienie produkcji pierwsza połowa. 2021r.)
•    Wprowadzenie do systemu łączników rozsuwanych eliminuje lub zmniejsza ilość docinanych drabin przy montażu.
•    Nowa gęsta perforacja na całej długości w bokach, łącznikach i szczeblach
zapewnia montaż  wsporników, kształtek oraz wszystkich elementów  instalacji takich jak puszki, czujniki, kamery, małe szafki elektryczne
bez wiercenia.
•    Wprowadzone innowacyjne technologie montażu szczebli przez podwójne nitowane szczeble (4 nity na szczebel) oraz druga metodą przez zaprasowywanie wytłoczonych zaczepów (4 zaczepy na szczebel) zwiększają znacznie sztywność drabiny (możliwość montażu w poziomie szczeblami do ściany) oraz podwyższają wytrzymałość na obciążenia ścinające (możliwość montażu pionowego np. w szachcie kablowym)
•    Innowacyjna metoda nitowania bez otworowego szczebli poprzez wtłaczanie jednego materiału w drugi – mocne i sztywne połączenie
•    Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy)
•    Duże promienie kształtek (R=420mm) umożliwiające prowadzenie grubych kabli z zachowaniem minimalnych promieni gięcia
•    Uzupełnienie systemu drabin o kolanka, trójniki dostawne oraz łączniki uniwersalne umożliwia wykonanie zmiany kierunku lub rozgałęzienia w zmontowanej trasie kablowej.
•    System drabin kablowych zapewnia optymalne odprowadzenie ciepła od grzejących się przewodów oraz ułatwia utrzymanie przewodów w czystości
•    Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 45mm do 120mm, szerokość od 100mm do 600mm, grubość blachy od 1,2mm do 2,0mm., długości 3; 6m oraz wykonanie dowolnej długości na zamówienie – powiększa możliwości dobrania optymalnej drabinki do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej
•    Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów drabin DF, DU, DK i wszystkich wymiarów drabin potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007
•    Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek DF, DU, DK:
•    certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
•    certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
•    Aprobata Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
•    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
•    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
•    Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB  potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
•    Atest Higieniczny PZH
•    deklaracja zgodności CE
•    Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany z szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa
•    Świadectwo Uznania Typu Wyrobu nr TE/2148/880567/17 wydane przez Polski Rejestr Statków potwierdzające spełnienie wymagań Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich oraz Przepisów Budowy i Nadzoru Morskich Stacjonarnych Platform Wydobywczych
•    Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru drabiny na podstawie obciążenia i wypełnienia
•    BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego ‘co do śrubki’
•    Możliwość wykonania drabin w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku
•    Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji drabin kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm
•    Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku
•    Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami
•    Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych drabin a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta
•    Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych
•    Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)
•    Firma BAKS od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych
•    Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne
•    Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS lub u Klienta w dogodnym terminie
•    Posiadamy referencje od klientów wielu zrealizowanych inwestycji Polsce i Europie Zachodniej
•    Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery

ZALETY ELEMENTÓW NOŚNYCH I MONTAŻOWYCH

•    Ceowniki zatrzaskowe KLIK typu CMF – innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż konstrukcji lub ciągów oświetleniowych – bardzo duża oszczędność czasu, połączenie dwóch ceowników trwa kilka sekund(prace nad uruchomieniem produkcji dobiegają końca, planowane uruchomienie produkcji pierwsza połowa. 2021r.)
•    Szeroka gama kształtowników (od 28x12mm do 100x100mm; gr. blachy od 1,2mm do 5mm, odcinki o dł.  2;3;6m) ułatwia dobór pod konkretne zastosowania
•    Do większości ceowników występują dedykowane łączniki kątowe, rozgałęziające umożliwiające budowanie dowolnych konstrukcji wsporczych instalacji.
•    W ofercie znajduje się komplet elementów złącznych (śrub, nakrętek, podkładek oraz śrub i nakrętek specjalnych)
•    Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi
•    Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia elementów nośnych i montażowych:
o    certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
o    certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
o    Aprobata Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
o    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
o    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
o    Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB  potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
o    Atest Higieniczny PZH
o    deklaracja zgodności CE
o    Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany z szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa
o    Świadectwo Uznania Typu Wyrobu nr TE/2148/880567/17 wydane przez Polski Rejestr Statków potwierdzające spełnienie wymagań Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich oraz Przepisów Budowy i Nadzoru Morskich Stacjonarnych Platform Wydobywczych
•    Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru kształtowników na podstawie obciążenia i wymiarów
•    Możliwość wykonania kształtowników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku
•    Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji kształtowników – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm
•    Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku
•    Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami
•    Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych kształtowników – dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta
•    Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych
•    Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)
•    Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych
•    Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

ZALETY SYSTEMU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH, ZAWIESI ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH

•    Szeroki zakres wytrzymałości i rozmiarów wysięgników ściennych (od 50mm do 1500mm, od 18kg do 800kg) i wsporników sufitowych (od 100mm do 6000mm, od 20kg do 780kg)
•    Podwyższone parametry wytrzymałościowe poprzez stosowanie do produkcji blach gatunkowych
•    Podwyższone parametry wytrzymałościowe poprzez wprowadzenie głębokich przetłoczeń w miejscach osłabień .
•    Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi
•    Wysięgniki zatrzaskowe w ceownikach typu WS, WSZ i WZS kilkukrotnie przyspieszające montaż
•    Pełny asortyment wysięgników, wsporników, zawiesi ścienno-sufitowych  spełniających wymagania wytrzymałościowe, środowiskowe we wszystkich rodzajach obiektów budowlanych.
•    Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu zawiesi ściennych i sufitowych:
o    certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
o    certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
o    Aprobata Techniczna, certyfikat oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
o    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
o    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
o    Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB  potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
o    Atest Higieniczny PZH
o    deklaracja zgodności CE
o    Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany z szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa
o    Świadectwo Uznania Typu Wyrobu nr TE/2148/880567/17 wydane przez Polski Rejestr Statków potwierdzające spełnienie wymagań Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich oraz Przepisów Budowy i Nadzoru Morskich Stacjonarnych Platform Wydobywczych
•    Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru wysięgnika ściennego lub wspornika sufitowego na podstawie obciążenia i wymiaru
•    Możliwość wykonania wysięgników i wsporników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), cynkowanie płatkowe wg PN-EN ISO 10683:2014-09, cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011 , stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal kwasoodporna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku
•    Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji wysięgników i wsporników – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1mm
•    Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku
•    Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami
•    Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych wsporników – dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta
•    Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych
•    Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)
•    Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych
•    Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

System oparty na dwuteowniku hutniczym INP80 standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową – typowe zastosowanie przemysłowe, gdzie występują duże obciążenia mechaniczne oraz ciężkie warunki środowiskowe (elektrownie, kopalnie)

Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi

Możliwość zamówienia systemu opartego na dwuteowniku IPN100 – jeszcze większa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu z systemem standardowym

Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu H:
– certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
– certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
– Atest Higieniczny PZH
– deklaracja zgodności CE
– jesteśmy w trakcie certyfikacji tras i konstrukcji wsporczych montowanych w obszarach sejsmicznych wg Eurokodu 8 (odporność na wstrząsy), na platformach wiertniczych wg ISO 9227:2012 i IEC 60068-2 (atest morski) oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

Moduły obliczeniowe na stronie WWW – możliwość szybkiego i optymalnego doboru wspornika sufitowego na podstawie obciążenia i wymiaru

Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku

Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich – wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami

Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych wsporników – dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamówienia klientów w terminach ekspresowych

Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy)

Firma BAKS od 30 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych

Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne

– gęsta perforacja profili zapewnia szeroki zakres regulacji be z konieczności wiercenia
– wzdłużna perforacja profili pozwala na płynną regulację kąta nachylenia konstrukcji względem podłoża w zakresie 20-35 stopni
– możliwość montażu konstrukcji za pomocą tylko jednego rodzaju śrub SGKFM10x20
– perforacja profili zmniejsza ciężar konstrukcji, jednocześnie nie obniżając ich właściwości wytrzymałościowych dzięki temu instalatorzy nie muszą nosić ciężkich profili, a ich praca jest wydajniejsza
– gęsta perforacja pozwala na montaż paneli w dowolnym miejscu bez konieczności wiercenia
– poprzez zastosowanie profilu typu C, mamy możliwość bezpiecznego ułożenia w nim kabli
– dzięki zastosowaniu drucianego clipsu SPV możemy zabezpieczyć kable ułożone w profilu CWC100H50..NMC przed wypadnięciem oraz rezygnację ze stosowania nieestetycznych i nietrwałych „trytytek”
– górna perforacja w profilu CWC100H50…NMC pozwala na szybki montaż klem przy zastosowaniu nakrętek rombowych NRM8PV

– podłużna perforacja profili podporowych pozwala na szybki montaż wysięgników i koryt kablowych, w celu bezpiecznego prowadzenia kabli i montaż konstrukcji pod inwertery
– możliwość wykonania nóg z różnych grubości blachy (3 i 4 mm) w zależności od jakości gruntu
– produkcja profili odbywa się na najwyższej klasy maszynach perforujących, co zapewnia wysoką jakość i powtarzalność produktów. Zakończenia profili praktycznie pozbawione są ostrych krawędzi, co znacząco ogranicza możliwość skaleczenia instalatora
– profile wykonane z blachy w powłoce Magnelis® gwarantujące wieloletnią odporność na korozję
– zastosowanie szablonów montażowych pozwala na szybką lokalizacje otworów do przykręcenia kolejnych elementów konstrukcji oraz klem montażowych
– produkty wyprodukowane w Polsce!

– płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– specjalnie wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilne i mocne połączenie z konstrukcją lub poszyciem dachu
– wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej poddawane są obróbce ściernej, co gwarantuje estetyczny wygląd

– elementy konstrukcji po wyjęciu z opakowania są gotowe do użycia i nie wymagają dodatkowego kompletowania
– produkty wyprodukowane w Polsce!

– konstrukcje dostępne w wykonaniu ze stali w powłoce Magnelis® oraz aluminium
– uniwersalne konstrukcje na dach płaski można zamocować bezpośrednio do poszycia dachowego za pomocą: kotew, płyt wklejanych do membrany lub papy, a także zastosować jako konstrukcje balastowe
– płynna regulacja oraz podłużna perforacja elementów konstrukcji pozwala na swobodny i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– perforacja w osłonach wiatrowych pozwala na ich łatwy i szybki montaż nawet po uprzednim zamontowaniu paneli fotowoltaicznych
– uniwersalne osłony wiatrowe pozwalają na szybki montaż oraz brak konieczności zamawiania osłon o wymiarach dedykowanych do danego panelu

– specjalnie zaprojektowany profil osłon wiatrowych zapewnia stabilne przyleganie do konstrukcji, a po zastosowaniu dodatkowych blach dociskowych nawet silny wiatr nie powoduje drgań
– wymiary osłon wiatrowych dostosowane są do różnego rodzaju paneli, dzięki temu ich montaż nie wymaga wiercenia
– konstrukcje trójkątne wykonane z ceowników pozwalają na montaż paneli do profili stalowych w powłoce Magnelis® oraz do profili aluminiowych
– produkty wyprodukowane w Polsce!

ZALETY SYSTEMU E90

•    Badania przeprowadzamy tylko w akredytowanych instytutach badawczych: MPA NRW, MPA BS, DMT, FIRES, EFECTIS
•    Kompletne rozwiązania z większością dostępnych na rynku kabli E30-E90 potwierdzone odpowiednimi dokumentami (raporty, certyfikaty, Krajowe Oceny Techniczne)
•    Certyfikowane konstrukcje E90 z najpopularniejszymi producentami kabli: Leoni Studer, Datwyler, Eupen, Telefonika, Technokabel, Bitner
•    Opinia wydana przez instytut MPA na konstrukcje standardowe (normatywne) – możliwość stosowania kabli E90 dowolnych producentów na normatywnych konstrukcjach firmy BAKS: koryta prowadzone poziomo, drabiny prowadzone poziomi i pionowo, uchwyty prowadzone poziomo i pionowo
•    Opinia wydana przez instytut MPA mówiąca o możliwości układania kabli E30-E90 z kablami bez funkcji pożarowej w jednym korycie
•    Koryta z różnymi rodzajami perforacji lub bez perforacji o wymiarach od 50 do 600mm.
•    Koryta i drabiny z różnych grubości blach (0,7 – 1,5mm)
•    Możliwość wykonywania tras kablowych ze stali kwasoodpornych lub cynkowanych metodą zanurzeniową (dotyczy rynku Polskiego)
•    Możliwość mocowania tras kablowych do konstrukcji stalowych, blach trapezowych oraz podłóg technicznych (dotyczy rynku polskiego)
•    Konstrukcje wsporcze jednostronne (bez dodatkowego pręta odciągowego) pozwalające układać kable bez ich przeciągania. Dopuszczalne obciążenie konstrukcji 20kg/m (przy rozstawie 1,5m)
•    Drabiny DUP/DUOP z dopuszczalnym obciążeniem 30kg/m przy szerokości do 600mm (dotyczy rynku polskiego)
•    Koryta KCP/KCOP z dopuszczalnym obciążeniem 25kg/m przy szerokości do 600mm (dotyczy rynku polskiego)
•    Drabiny DUP/DUOP z dopuszczalnym rozstawem podpór 1,7m z obciążeniem 20kg/m i szerokości do 400mm (dotyczy rynku Polskiego)
•    Drabiny KCP/KCOP z dopuszczalnym rozstawem podpór 1,7m z obciążeniem 20kg/m i szerokości do 400mm (dotyczy rynku Polskiego)
•    Korytka zatrzaskowe KLIK typu KF z nowym systemem kształtek zatrzaskowych – łączenie koryt oraz kształtek bezśrubowo
•    Korytka siatkowe KLIK typu KDSZ łączenie korytek bezśrubowo.
•    Drabiny kablowe KLIK typu DF… Łączenie drabin bezśrubowo.
•    Możliwość mocowania obejm i uchwytów kablowych co 600mm (a w niektórych przypadkach co 800mm)
•    Metalowe puszki łączeniowo-rozgałęźne PMO o szczelności IP65
•    Możliwość wykonania konstrukcji o potwierdzonej odporności na wstrząsy sejsmiczne przy jednoczesnym zachowaniu funkcji E90.
•    W przypadku dużych inwestycji możliwość wykonania badań specjalnie pod potrzeby klienta
•    Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia produktów:
•    certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
•    certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
•    Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12
•    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008
•    certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015
•    deklaracja zgodności CE
•    Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany z szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa
•    Świadectwo Uznania Typu Wyrobu nr TE/2148/880567/17 wydane przez Polski Rejestr Statków potwierdzające spełnienie wymagań Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich oraz Przepisów Budowy i Nadzoru Morskich Stacjonarnych Platform Wydobywczych