ISO 14001:2015


Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa

Przedsiębiorstwo Baks Kazimierz Sielski jest świadome swojego wpływu na środowisko naturalne i dlatego we wszystkich swoich działaniach kieruje się troska o zasoby naturalne oraz odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego.

Polityka środowiskowaaa

Image

Certyfikat-dot