Oprogramowanie w formie nakładki na popularne środowiska CAD (AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD), pozwalające na projektowanie tras kablowych i generowanie zestawień materiałowych w oparciu o produkty BAKS.

Moduł rysowania

Dwie metody rysowania: pojedyncze wstawianie bloków oraz szybkie rysowanie z automatycznie wstawianymi kolanami i łukami.
Automatycznie dobierane kształtki do rodzaju trasy kablowej, jej szerokości oraz wysokości. Szybkie opisywanie wszystkich elementów wrysowanej trasy kablowej.

Dobór produktów

Możliwość dobierania odpowiedniego odcinka prostego trasy kablowej do wybranych kabli i zadanego rozstawu podpór. Bazy kabli trzech producentów kablowych. Przypisywanie wiązek kablowych do wrysowanych odcinków tras kablowych. Szybkie i łatwe opisywanie wprowadzonych wiązek kablowych na projekcie.

Definiowanie podpór

Możliwość wprowadzania do projektu podpór tras kablowych oraz definiowanie elementów podpór na dwa sposoby. Za pomocą pojedynczych detali wybieranych z wszystkich dostępnych elementów katalogowych lub poprzez wykorzystanie konstrukcji predefiniowanych skompletowanych dla odpowiedniego typu trasy kablowej. Dodatkowo szybkie wstawianie do projektu opisów elementów składających się na podporę i schematycznych przekrojów podpór dla konstrukcji predefiniowanych.

Symulacja obciążenia

Kontrola każdego wrysowanego odcinka trasy kablowej pod względem obciążenia i wypełnienia, po uzbrojeniu tras kablowych w podpory oraz przebiegi kablowe program wskazuje ewentualne przepełnienie lub przeciążenie

Zestawienia elementów

Program umożliwia generowanie zestawienia wszystkich elementów wprowadzonych do projektu włącznie z wymaganą ilością łączników i połączeń śrubowych oraz wszystkich elementów składających się na podpory. Posiada możliwość wprowadzenia tabeli z zestawieniem elementów bezpośrednio na rysunek projektu lub do pliku XLS.

Zalety BAKSCAD II

1

Obszerna baza danych towarzyszących oraz modułowa budowa programu

2

Jednolity interfejs, optymalnie dostosowany do potrzeb użytkownika

3

Łatwe projektowanie oraz szybkie tworzenie dokumentacji

4

Kompleksowe projektowanie, wycena i wizualizacja inwestycji

5

Krótki cykl projektowania-automatyzacja procesu planowania

6

Szybkie wdrożenie dzięki integracji z popularnymi programami

Wybierz wersję oprogramowania, którą posiadasz i pobierz bezpłatnie BAKSCAD II.

BAKSCAD Samouczek do pobrania: BAKSCAD Samouczek

 

Aplikacja dostępna również na płycie DVD.
Wsparcie techniczne tel. +48 22 710 81 23, e-mail: tomasz.lewandowski@baks.com.pl