Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych

Wolnostojące

– gęsta perforacja profili zapewnia szeroki zakres regulacji bez konieczności wiercenia
– wzdłużna perforacja profili pozwala na płynną regulację kąta nachylenia konstrukcji względem podłoża w zakresie 20-30°
– możliwość montażu konstrukcji za pomocą tylko jednego rodzaju śrub SGKFM10x20
– perforacja profili zmniejsza ciężar konstrukcji, jednocześnie nie obniżając ich właściwości wytrzymałościowych dzięki temu instalatorzy nie muszą nosić ciężkich profili, a ich praca jest wydajniejsza
– gęsta perforacja pozwala na montaż paneli w dowolnym miejscu bez konieczności wiercenia
– poprzez zastosowanie profilu typu C, mamy możliwość bezpiecznego ułożenia w nim kabli
– dzięki zastosowaniu drucianej spinki SPV możemy zabezpieczyć kable ułożone w profilu CWC100H50…NMC przed wypadnięciem oraz rezygnację ze stosowania nieestetycznych i nietrwałych „trytytek”
– górna perforacja w profilu CWC100H50…NMC pozwala na szybki montaż klem przy zastosowaniu nakrętek rombowych NRM8PV
– podłużna perforacja profili podporowych pozwala na szybki montaż wysięgników i koryt kablowych, w celu bezpiecznego prowadzenia kabli i montaż konstrukcji pod inwertery

– możliwość wykonania nóg z różnych grubości blachy (2,5; 3,0; i 4,0 mm) w zależności od jakości gruntu
– produkcja profili odbywa się na najwyższej klasy maszynach perforujących, co zapewnia wysoką jakość i powtarzalność produktów. Zakończenia profili praktycznie pozbawione są ostrych krawędzi, co znacząco ogranicza możliwość skaleczenia instalatora
– profile wykonane z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC gwarantujące wieloletnią odporność na korozję
– zastosowanie szablonów montażowych pozwala na szybką lokalizacje otworów do przykręcenia kolejnych elementów konstrukcji oraz klem montażowych
– produkty wyprodukowane w Polsce!

Instrukcja montażu konstrukcji:
W-V2G2
W-V2B2
W-V2S2
W-V2K2

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V2G2 – wbijana w grunt
(głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2K2 – słupy podporowe kotwione do
fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B2 – słupy podporowe zalewane
betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2S2 – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego
· konstrukcja W-V2…2-WZ – opcja wschód-zachód

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:
W-V2S2-BI
W-V2K2-BI
W-V2G2-BI
W-V2B2-BI

Zalety:
· zastosowanie niesymetrycznych profili z rozgiętym jednym
z boków pozwala uzyskać odpowiedni kąt konstrukcji
i płaszczyznę przygotowaną do bezpośredniego montażu
profili na który układane będą moduły
· profile z rozgiętym bokiem montowane bezpośrednio do słupów podporowych bez dodatkowych elementów montażowych
· wykonanie z Magnelisu®

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli
dwustronnych (Bifacial), które wykorzystują odbite od gruntu
promienie słoneczne

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC,
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja poglądowa.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V2G2-BI-N – wbijana w grunt
(głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2K2-BI-N – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B2-BI-N – słupy podporowe zalewane
betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2S2-BI-N – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:
W-H4B2
W-H4G2
W-H4K2
W-H4S2

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
czterech rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC,
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-H4G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H4K2 – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-H4B2 – słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość
otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H4S2 – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego
· konstrukcja W-H4…2-WZ – opcja wschód-zachód

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:
W-H4B2-BI
W-H4G2-BI
W-H4K2-BI
W-H4S2-BI

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
czterech rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja poglądowa.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-H4G2-BI-N – wbijana w grunt
(głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H4K2-BI-N – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-H4B2-BI-N – słupy podporowe zalewane
betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H4S2-BI-N – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:
W-V2S1
W-V2K1
W-V2G1
W-V2B1

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC,
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V2G1 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2K1 – słup podporowy kotwiony
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B1 – słup podporowy zalewany betonem
min. B20 ,w wykonanym otworze w gruncie (wielkość
otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2S1 – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego
· konstrukcja W-V2…1-WZ – opcja wschód-zachód

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:

Opis konstrukcji:
Kompletny system montażowy umożliwiający zamocowanie
czterech rzędów paneli w układzie wertykalnym skierowanych
w kierunkach Wschód – Zachód

Opis techniczny:
Materiały systemu montażowego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®,
MagiZinc®, PosMAC, (profile konstrukcyjne)
A- Aluminium (klemy mocujące panele)
E- Stal nierdzewna (śruby do klem)
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
(śruby do skręcania konstrukcji)
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V2G3-WZ wbijana w grunt
(głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2K3-WZ – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B3-WZ – słupy podporowe zalewane
betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2S3-WZ – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:
W-V3S2
W-V3K2
W-V3G2
W-V3B2

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
trzech rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC,
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V3G2 – wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V3K2 – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V3B2 – słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość
otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V3S2 – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego
· konstrukcja W-V3…2-WZ – opcja wschód-zachód

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
trzech rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu montażowego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®,
MagiZinc®, PosMAC, (profile konstrukcyjne)
A- Aluminium (klemy mocujące panele)
E- Stal nierdzewna (śruby do klem)
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
(śruby do skręcania konstrukcji)
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-H3G3-WZ wbijana w grunt
(głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H3K3-WZ – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-H3B3-WZ – słupy podporowe zalewane
betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H3S3-WZ – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:
W-H5S2
W-H5K2
W-H5G2
W-H5B2

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
pięciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®,
MagiZinc®, PosMAC,
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-H5G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H5K2 – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-H5B2 – słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość
otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H5S2 – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego
· konstrukcja W-H5…2-WZ – opcja wschód-zachód

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:
W-H6S2
W-H6K2
W-H6G2
W-H6B2

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
sześciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC,
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-H6G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H6K2 – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-H6B2 – słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość
otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H6S2 – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego
· konstrukcja W-H6…2-WZ – opcja wschód-zachód

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Instrukcja montażu konstrukcji:

C-K1,-K2

Opis konstrukcji:
Konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT na 4 pionowych nogach umożliwiająca wjazd/wyjazd i bezpieczne
parkowanie samochodu pod połacią paneli.

Zalety:
• możliwość swobodnego zaparkowania jednego lub dwóch pojazdów
• ochrona pojazdu przed warunkami atmosferycznymi
• konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym
• nowoczesny design konstrukcji oraz możliwość wykonania w lakierze proszkowym
• prosty i szybki montaż dzięki profilom z dedykowanym otworowaniem
• możliwość stosowania paneli fotowoltaicznych o różnych wymiarach
• lekka i wytrzymała konstrukcja
• lżejsza waga fundamentów

Układ modułów:
· pionowy/wertyklany V

Opis techniczny:
Materiały systemu montażowego:
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMac (profile konstrukcyjne)
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005
A- Aluminium (klemy mocujące panele)
E- Stal nierdzewna (śruby do klem)
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego (śruby do skręcania konstrukcji)
• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

Warianty montażowe konstrukcji:
• betonowana C-K1,K2
• kotwiona C-K1,K2

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Dach Skośny

– płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– specjalnie wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilne i mocne połączenie z konstrukcją lub poszyciem dachu
– wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej poddawane są obróbce ściernej, co gwarantuje estetyczny wygląd

– elementy konstrukcji po wyjęciu z opakowania są gotowe do użycia i nie wymagają dodatkowego kompletowania
– produkty wyprodukowane w Polsce!

– dachówką ceramiczną i betonową
– blachodachówką
– dachówką karpiówką
– blachą łączoną na rąbek
– gontem bitumicznym
– papą
– membraną

Istnieje możliwość stosowania zamiennie profili:
– PAL40H40/… (aluminiowy)
– PAL30H32/… (aluminiowy)*
*ograniczenie do 1 strefy wiatrowej i 1, 2 i 3 strefy śniegowej
– CWP40H35/…MC (stal w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC)

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V1N do pobrania – DS-V1N

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż śrub dwugwintowych do krokwi dachowych.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Wersje wykonania:
– profil do montażu paneli PAL40H40
– profil do montażu paneli PAL30H32
– profil do montażu paneli CWP40H35MC

Zalety:
· szeroki zakres regulacji wysokości profili względem
dachu dzięki długiej gwintowanej części śruby
· dodatkowa regulacja położenia profili dzięki podłużnemu
otworowi w adapterze AD…E
· wykonanie elementów ze gwarantuje bardzo wysoką
odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
lub wzmocnionego profilu stalowego
· śruby dwugwintowe wyposażone w gumę zapewniającą
podstawowe uszczelnienie otworu w blachodachówce

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V2N do pobrania – DS-V2N

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym blachą na rąbek.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Uchwyty należy montować do pierwszych trzech rąbków licząc
od krawędzi każdego rzędu paneli, a następnie co drugi rąbek.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Wersje wykonania:
– profil do montażu paneli PAL40H40
– profil do montażu paneli PAL30H32
– profil do montażu paneli CWP40H35MC

Zalety:
· montaż konstrukcji do rąbka bez ingerencji w strukturę pokrycia dachowego
· szybki montaż uchwytów bez konieczności lokalizacji krokwi dachowych
· różne wersje uchwytów do blachy zapewniające stabilny montaż przy większości systemów blach łączonych na rąbek
· wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V3N do pobrania – DS-V3N

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym gontem bitumicznym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Wersje wykonania:
– profil do montażu paneli PAL40H40
– profil do montażu paneli PAL30H32
– profil do montażu paneli CWP40H35MC

Zalety:
· kształt uchwytów montażowych zapewniający wysoką stabilność konstrukcji
· wykonanie elementów ze gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
· dzięki ceownikowi możliwe prowadzenie kabli

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V4N do pobrania – DS-V4N

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych.

Wersje wykonania:
– profil do montażu paneli PAL40H40
– profil do montażu paneli PAL30H32
– profil do montażu paneli CWP40H35MC

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Zalety:
· duży zakres regulacji uchwytów dzięki podłużnym otworom w każdym z 3 elementów uchwytu
· gęste otworowanie w części bezpośrednio przylegającej do więźby dachowej zapewnia możliwość regulacji uchwytu i prawidłowe ustawienie względem dachówek tak aby hak znajdował się na środku dachówki montowanej poniżej
· wydłużone środkowe ramię uchwytów pozwala na montaż haków do większości dachówek ceramicznych i betonowych dostępnych na rynku
· wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V5N do pobrania – DS-V5N

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym dachówką karpiówką

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż uchwytów wkrętami do krokwi dachowych.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Wersje wykonania:
– profil do montażu paneli PAL40H40
– profil do montażu paneli PAL30H32
– profil do montażu paneli CWP40H35MC

Zalety:
· wydłużone ramię uchwytów pozwala na montaż haków do
większości dachówek karpiówek dostępnych na rynku
· wykonanie elementów ze gwarantuje bardzo wysoką
odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
lub wzmocnionego profilu stalowego

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V6aN do pobrania – DS-V6aN

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż szyn do blachy.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Zalety:
· szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących
bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności
lokalizacji krokwi
· bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów
składowych
· wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium
gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V6bN do pobrania – DS-V6bN

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż szyn do blachy.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Zalety:
· szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących
bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności
lokalizacji krokwi
· bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów
składowych
· wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium
gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V6cN do pobrania – DS-V6cN

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym blachą trapezową.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż uchwytów do blachy.

Wersje wykonania:
– profil do montażu paneli PAL40H40
– profil do montażu paneli PAL30H32
– profil do montażu paneli CWP40H35MC

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Zalety:
· szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących
bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności
lokalizacji krokwi
· bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów
składowych
· wykonanie elementów ze gwarantuje bardzo wysoką
odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
· szeroki zakres regulacji umożliwiający stosowanie do różnych
blach trapezowych w zakresie szerokości 20 – 85 mm

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V7N do pobrania – DS-V7N

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym papą i membraną.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Zalety:
· szybki montaż i niska cena
· konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym
· wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC
· płynna regulacja rozstawu profili
· brak ingerencji w poszycie dachu
· bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów
· bardzo wysoka odporność antykorozyjna

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Dachy płaskie, w ogrodach, na działkach, na polach, na gruncie i powierzchniach utwardzonych

– konstrukcje dostępne w wykonaniu ze stali w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz aluminium
– uniwersalne konstrukcje na dach płaski można zamocować bezpośrednio do poszycia dachowego za pomocą: kotew, płyt wklejanych do membrany lub papy, a także zastosować jako konstrukcje balastowe
– płynna regulacja oraz podłużna perforacja elementów konstrukcji pozwala na swobodny i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– perforacja w osłonach wiatrowych pozwala na ich łatwy i szybki montaż nawet po uprzednim zamontowaniu paneli fotowoltaicznych
– uniwersalne osłony wiatrowe pozwalają na szybki montaż oraz brak konieczności zamawiania osłon o wymiarach dedykowanych do danego panelu

– specjalnie zaprojektowany profil osłon wiatrowych zapewnia stabilne przyleganie do konstrukcji, a po zastosowaniu dodatkowych blach dociskowych nawet silny wiatr nie powoduje drgań
– wymiary osłon wiatrowych dostosowane są do różnego rodzaju paneli, dzięki temu ich montaż nie wymaga wiercenia
– konstrukcje trójkątne wykonane z ceowników pozwalają na montaż paneli do profili stalowych w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz do profili aluminiowych
– produkty wyprodukowane w Polsce!

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:

Opis konstrukcji:
Innowacyjny, bezśrubowy system montażowy, umożliwiający zamocowanie paneli o maksymalnej szerokości 1150 mm w układzie horyzontalnym pod kątem 10°,15° lub 20° na dachu płaskim, w ogrodach, na polach na gruncie, na innych powierzchniach utwardzonych. System DP-DTHBF umożliwia montaż paneli bez naruszania poszycia dachu lub innej płaskiej powierzchni dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami betonowymi.

Opis techniczny:
Materiały systemu montażowego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
(elementy konstrukcyjne)
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005
A- Aluminium (klemy mocujące panele)
E- Stal nierdzewna (śruby do klem)
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu – DP-DTHKF
• balastowa – DP-DTHBF
• zgrzewana – DP-DTHWF
• szyny aluminiowe – DP-DTHKSF

Zalety:
• bezśrubowy, bardzo szybki montaż na zasadzie systemu KLIK
• możliwość łączenia kolejnych rzędów za pomocą łączników KLIK (w wersji balastowej zmniejsza to znacznie wymagany ciężar balastu)
• 3 możliwości ułożenia balastu: kostki brukowe układane w profilach stanowiących podstawe każdego z trójkątów,
bloczki betonowe układane na zatrzaskowych podstawach balastowych, bloczki betonowe układane w korytach blaszanych lub siatkowych wzdłuż paneli
• konstrukcja umożliwia montaż paneli dowolnej długości i szerokości do 1150 mm
• montaż paneli za pomocą nowych, ulepszonych klem KLIK – BUFK…
• 3 stopniowa, bezśrubowa regulacja kąta pochylenia paneli z oznaczeniem kąta na dolnym profilu – 10°, 15°, 20°
• aerodynamiczny kształt konstrukcji z osłonami wiatrowymi znacznie zmniejsza wymagany ciężar balastu
• konstrukcja kompatybilna z podstawami SPM1 i SPM2 przeznaczonymi do zgrzewanego mocowania na papie lub membranie

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:

Opis konstrukcji:
Innowacyjny, bezśrubowy system montażowy, umożliwiający zamocowanie paneli o dowolnych wymiarach w układzie horyzontalnym pod kątem (10°, 15°, 20°), w orientacji wschód-zachód na dachach płaskich, w ogrodach, na polach na gruncie, na powierzchniach utwardzonych. System DP-DTHBF-WZ umożliwia montaż paneli bez naruszania poszycia dachu lub innej płaskiej powierzchni dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami betonowymi.

Opis techniczny:
Materiały systemu montażowego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
(elementy konstrukcyjne)
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005
A- Aluminium (klemy mocujące panele)
E- Stal nierdzewna (śruby do klem)
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu – DP-DTHKF-WZ
• balastowa – DP-DTHBF-WZ
(po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• zgrzewana – DP-DTHWF-WZ
• szyny aluminiowe – DP-DTHKSF-WZ

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H

Zalety:
• bezśrubowy, bardzo szybki montaż na zasadzie systemu KLIK
• możliwość łączenia kolejnych rzędów za pomocą łączników KLIK (w wersji balastowej zmniejsza to znacznie wymagany ciężar balastu)
• 3 możliwości ułożenia balastu: kostki brukowe układane w dolnych ceownikach, bloczki betonowe układane na zatrzaskowych podstawach balastowych, bloczki betonowe układane w korytach blaszanych lub siatkowych wzdłuż paneli
• konstrukcja umożliwia montaż paneli dowolnej długości i szerokości do 1150 mm
• montaż paneli za pomocą nowych, ulepszonych klem KLIK – BUFK…
• aerodynamiczny kształt konstrukcji z osłonami wiatrowymi znacznie zmniejsza wymagany ciężar balastu
• konstrukcja kompatybilna z podstawami SPM1 i SPM2 przeznaczonymi do zgrzewanego mocowania na papie lub membranie
• układ typu wschód-zachów zapewnia produkcję energi elektrycznej w porach dnia, w których występuje jej największe zużycie (gdy energia elektryczna jest najdroższa)

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:
DP-DNHBE
DP-DNHKE
DP-DNHKSE
DP-DNHWE

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli
w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20°na dachu płaskim.
System DP-DNHBE umożliwia montaż paneli bez naruszania
poszycia dachu dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami betonowymi
(bloczki należy zabezpieczyć przed nasiąkaniem wodą opadową).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• wklejana
• szyny aluminiowe

Zalety:
• szybki montaż i niska cena,
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• uchwyty górne wyposażone w otwory gwintowane
ułatwiające montaż osłon wiatrowych
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli w uchwytach UPDMC
oraz UPG…MC poszerzają tolerancje montażu paneli do
zamontowanej na dachu konstrukcji
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów:
10°, 15° i 20°

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:
DP-DNHBE-WZ
DP-DNHKE-WZ
DP-DNHKSE-WZ
DP-DNHWE-WZ

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli
w układzie horyzontalnym pod kątem 10°, 15° lub 20° na dachu płaskim.
System DP-DNHBE (W-Z) umożliwia montaż paneli bez naruszania
poszycia dachu dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami betonowymi
(bloczki należy zabezpieczyć przed nasiąkaniem wodą opadową).

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji
• kotwiona do dachu
• balastowa
(po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• wklejana
• szyny aluminiowe

Zalety:
• szybki montaż i niska cena
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego przy
pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli w uchwytach UPDMC
oraz UPG..MC poszerzają tolerancje montażu paneli do
zamontowanej na dachu konstrukcji
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów:
10°, 15° i 20°
• aerodynamiczne rozwiązanie znacząco obniża balast co
umożliwia montaż na budynkach o niskiej nośności dachu

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHWE do pobrania – DP-DNHWE

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli
w układzie horyzontalnym pod kątem 10°, 15° lub 20°na dachu płaskim
pokrytym papą lub membraną bez ingerencji w poszycie dachu
i bez zastosowania dodatkowego balastu.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

Warianty montażowe konstrukcji:
• wklejana
• kotwiona do dachu
• balastowa
(po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• szyny aluminiowe

Zalety:
• szybki montaż i niska cena,
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego przy
pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli w uchwytach UPDMC
oraz UPG..MC poszerzają tolerancje montażu paneli do
zamontowanej na dachu konstrukcji
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów:
10°,15° i 20°
• brak ingerencji w poszycie dachu
• dzięki zastosowaniu płyt SPM… wyeliminowano dodatkowe
obciążenie dachu w postaci balastu

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:
DP-DTHBN
DP-DTHKN
DP-DTHKSN
DP-DTHWN

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli
w układzie horyzontalnym pod kątem 10°, 15° lub 20°na dachu płaskim
pokrytym papą lub membraną bez ingerencji w poszycie dachu
i bez zastosowania dodatkowego balastu.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

Warianty montażowe konstrukcji:
• wklejana
• kotwiona do dachu
• balastowa
(po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• szyny aluminiowe

Zalety:
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• możliwość montażu paneli o dowolnej długości
• brak ingerencji w poszycie dachu
• dzięki zastosowaniu płyt SPM… wyeliminowano dodatkowe
obciążenie dachu w postaci balastu
• uniwersalne klemy montażowe z zakresem montażu 30-40 mm

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:
DP-DTHBN-WZ
DP-DTHKN-WZ
DP-DTHKSN-WZ
DP-DTHWN-WZ

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli
w układzie horyzontalnym pod kątem 10°, 15° lub 20°na dachu płaskim
pokrytym papą lub membraną bez ingerencji w poszycie dachu
i bez zastosowania dodatkowego balastu.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

Warianty montażowe konstrukcji:
• wklejana
• kotwiona do dachu
• balastowa
(po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• szyny aluminiowe

Zalety:
• ograniczona liczba elementów składowych i punktów
skrętnych dzięki zastosowaniu podstawy mocującej
na szczycicie centralnego pionowego ceownika
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• możliwość montażu paneli o dowolnej długości
• brak ingerencji w poszycie dachu
• dzięki zastosowaniu płyt SPM… wyeliminowano dodatkowe
obciążenie dachu w postaci balastu

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:
DP-DTVKN
DP-DTVBN

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 25°, 30° lub 35°
na dachu płaskim. Konstrukcja kotwiona.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych
i podstaw balastowych)

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• duża stabilność konstrukcji
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• możliwość montażu paneli na profilach aluminiowych
i stalowych w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:
DP-DTAVKN
DP-DTAVBN

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 25°, 30° lub 35°
na dachu płaskim. Konstrukcja kotwiona.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji
• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych
i podstaw balastowych)

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• duża stabilność konstrukcji
• wykonanie z aluminium gwarantuje wysoką odporność na korozję, zmniejsza wagę konstrukcji wsporczej
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°
• konstrukcje lekkie, dedykowane do dachów o niskiej nośności

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:
E-VKRN

Opis konstrukcji:
System wsporczy umożliwiający szybki montaż paneli PV
do elewacji budynków.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji
• kotwiona za pomocą kotew do betonu
• kotwiona za pomocą kotew chemicznych do betonu

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:
E-VKTN

Opis konstrukcji:
System wsporczy umożliwiający szybki montaż paneli PV
do elewacji budynków.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

Warianty montażowe konstrukcji
• kotwiona za pomocą kotew do betonu
• kotwiona za pomocą kotew chemicznych do betonu

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• dwa warianty kąta nachylenia 25° i 30°
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:
B-VPN

Opis konstrukcji:
System wsporczy umożliwiający prosty montaż paneli PV
do balustrad.

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Warianty montażowe konstrukcji
• przykręcane za pomocą cybantów do balustrad o przekroju
okrągłym lub kwadratowym,

Zalety:
• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania:

Opis konstrukcji:
System wsporczy umożliwiający prosty montaż paneli PV
do balustrad.

Opis techniczny:
Materiały systemu montażowego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna

Warianty montażowe konstrukcji
• przykręcane za pomocą cybantów do balustrad o przekroju
okrągłym lub kwadratowym,

Zalety:
• szybki montaż
• mała waga konstrukcji
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.