Farma PV w BAKS

Dążąc do zero emisyjności BAKS realizuje obecnie inwestycję polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW dla potrzeb naszego zakładu. Energia z farmy będzie wykorzystywana w głównej mierze do podgrzewania hybrydowego pieca cynkowniczego. Umożliwi zastąpienie energii ze spalania gazu przez energię słoneczną. Planowany termin realizacji inwestycji to druga połowa 2024 roku.